• "Hvad Djevelen Nøler I Efter"
    Utstillingen om sjøhelten Peter Wessel Tordenskiold og slaget i Dynekilen for 300 år siden er åpnet. En utstilling d......

  • Trosners dagbok 1710-1714
    Dagboken er av nasjonal betydning fordi den forteller historien ikke bare til forfatteren, men til mange tusen unge......

  • Sjøkrigsskolen til Horten
    Sjøkrigsskolen (SKSK) går i land i Horten Lørdag 12. august for å besøke marinebasen på Karljohansvern, hvor Sjøkrig......

Et av verdens eldste marinemuseer har holdt til i samme bygning i Horten siden 1864. Her strekker museets utstillinger seg over mer enn 2000 kvadratmeter. Utstillingene dekker blant annet storhetstiden til den dansk-norske marine, kanonbåtkrigen 1807-1814, oppbygningen av en egen norsk marine etter 1814, unionsoppløsningen i 1905 og utviklingen før-, under- og etter de to verdenskrigene. Med sine mer enn 150 fartøysmodeller og mengden av gjenstander får publikum en unik nærhet til historien.

Minneord Steinar Sandvold

Det var med stor sorg vi på Marinemuseet mottok nyheten om at museets gamle sjef kommandørkaptein Steinar Sandvold hadde sovnet stille inn mandag 15. januar, i en alder av 78 år.

Sommeråpent fra 2.mai

Marinemuseet er sommeråpent fra 2.mai. Åpent alle dager fra 12-16

Sanitet på en annen måte!

At medisin på sjøen er annerledes en tradisjonell medisin på land er det liten tvil om. Mange bor tett og ofte er avtanden til land ett par seilasdager unna. Med den nye utstillingen "sanitet på en annen måte" har vi ønsket å rette søkelyset mot det som er spesielt for sanitet i Sjøforsvaret.

"Hvad Djevelen Nøler I Efter"

Utstillingen om sjøhelten Peter Wessel Tordenskiold og slaget i Dynekilen for 300 år siden er åpnet. En utstilling der vi kan vise originalgjenstander som skal ha tilhørt sjøhelten og hvor han blant annet har risset inn sine bataljer.

Har du sett filmen Sjøforsvaret 200 år?

I 2014 feiret Sjøforsvaret sitt 200års jubileum som selvstendig norsk marine. Faktisk er Marinen eldre enn Grunnloven. Filmen Sjøforsvaret 200 år som du her kan se en smakebit av er tilsalgs i museet eller pr epost

KNM Blink på plass igjen

MTB KNM Blink seilte 29.november ut fra sin faste plass mellom magasinbygningene på Karljohansvern, det har den ikke gjort på over ti år! Etter doksetting og en ansiktsløftning er hun nå tilbake på sin faste plass i magasinkanalen.

Nøytralitetsvakten under 1.verdenskrig

Etter en festuke i Horten, hvor mange av Europas kongehus var representert, startet første verdenskrig. Norge inntok en nøytral rolle i konflikten som var under oppseiling. En nøytralitet som skulle kreve mange ressurser og gi stor belastning på Sjøforsvarets mannskaper.  

Skrei på land i Horten

En lørdag i slutten av november ble P380 Skrei løftet opp fra vannet for aller siste gang, men ennå er ikke det ikke avklart når publikum får se det verneverdige fartøyet. Nå går turen til midlertidig lagring i hangar B på Møringa.

Sjøforsvaret dag for dag på nett

Fredag 5.desember kunne Sjøforsvaret og Marinemuseet åpne den nye historiske kalenderen "Sjøforsvaret dag for dag". Dette er en historisk database som i kortform tar for seg noen av de viktigste hendelsene i Sjøforsvarets historie, fra 1814 til 2000. Grunnlaget for basen er hendelsene i boka med samme navn.

Marinens fartøy 1814-2014

Fartøysbasen, Marinens fartøy fra 1814 til 2014, samlet i en søkbar database. basen er begynnelsen på noe som skal utvikle seg over tid og gradvis bli mer omfattende. Allerede nå ligger de fleste farøyene inne med nøkkelopplysninger, bilder og for mange også med vedlegg.

Åpningstider

Mai - September: 

Alle dager kl 12-16

Oktober - April:

Kun søndager kl 12-16

Helligdager stengt.

Fri entre

Kontor og bibliotek normalt åpent hverdager 09-15

Tlf: 33 03 33 97

epost:mar-mus@online.no

English

Opening hours

(Subject to changes)

May - September:

12.00 - 16.00 every day

October - April:

12.00 - 16.00 Sundays only

Guided tours for classes and groups outside normal hours after appointment.

German

Offnungszeiten

(mit Vorbehalt eventueller Änderungen)

Mai - September:

12.00 - 16.00   alle Tage

Oktober - April

12.00 - 16.00 nur sonntags

 

Schulklassen und Gruppen kônnen nach Vereinbarung, außerhalb der normalen Offnungszeit, Führungen bestellen.    

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

24.05.1942
52. ML Flotilla ble operativ fra Portsmouth som en del av “Portsmouth Striking Force”. Flotiljens motorlaunchere ble utstyrt som mineleggere. 52. ML Flotilla utførte en rekke vellykkede operasjoner med minelegging på kysten av Nord-Frankrike, Nederland og Belgia. Under invasjonen i Normandie den 6. juni 1944 ble ML´ene brukt til å legge røykskjermer og kunstig tåke for å skjule invasjonsflåten.
24.05.1945
Jageren STORD (1) landsatte fartøyets landgangstropp på Bjørnøya med oppdrag å arrestere, eventuelt nedkjempe, tyske avdelinger som måtte være på øya. Videre var oppdraget å heise det norske flagget og derved markere norsk overtagelse og reetablere klar norsk suverenitet over Bjørnøya. Saken hadde politiske implikasjoner, og det var om å gjøre for den norske Regjering raskest mulig etter fredsslutningen, å markere overfor Russland at Bjørnøya var norsk territorium.
Kort beskrivelse av S-klassen, se 26/8-1943.
24.05.1951
1951: General Dwight D. Eisenhower besøkte KARLJOHANSVERN orlogsstasjon i Horten. Generalen ankom fra Oslo med jageren KNM ARENDAL (2).
Kort beskrivelse av HUNT-klasse, type II, se 16/11 1944.
24.05.1961
Motortorpedobåten KNM LOM (3) fra 21. MTB-skvadron med kapteinløytnant Ole Kristian Buer som skipssjef, seilte fra Sandefjord til Fredrikstad med Shahen av Iran og hans frue Farah Diba. Shahen var på offisielt statsbesøk og seilasen inngikk som ledd i en salgskampanje for TJELD (2)-klasse torpedobåter. Nærmere 30 båter av denne klassen ble bygget for eksport til USA, Grekenland og Tyskland.
Kort beskrivelse av TJELD (2)-klassen, se 25/6-1960.
24.05.1971
Dom falt i den såkalte ”Haakonsvernsaken”. 11 skipssjefer og to andre offiserer ble dømt til bøter for overtredelse av tolloven. Saken dreiet seg hovedsakelig om innførsel av alkohol i forbindelse med norske marinefartøyers utenlandsbesøk til bruk ved offisielle- og uoffisielle representasjonsoppgaver, lokalt langs Norskekysten.
24.05.2011
Viseadmiral Haakon Bruun-Hansen overtok stillingen som sjef for Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) på Reitan utenfor Bodø. Viseadmiral Bruun-Hansen kom fra stillingen som Generalinspektør for Sjøforsvaret

Utdrag fra boken, ajour pr. 31.12.2000

Søk i datoer

Fartøysbase

Søk etter norske marinefartøy

Sjøforsvaret vs Marinen

Begrepet ”Sjøforsvaret” omfatter historisk sett noe mer enn bare ”Marinen”.

Kystartilleriet var i mange år en egen våpengren innenfor Sjøforsvaret. Kystartilleriet, som nå er nedlagt, har sitt eget museum på Oscarsborg.

I dag består Sjøforsvaret av Kysteskadren, som ofte kalles ”Marinen”, samt Kystvakt og Sjøforsvarets skoler.

Det er derfor naturlig at Marinemuseet legger hovedvekten av sin virksomhet på den virksomheten som i dag gjenspeiles i Sjøforsvarets organisasjon og med mest vekt på Marinen.