• Akershus slott og besøkssenter
  Forsvarets museer fikk fra 1.august to nye avdelinger, Akershus slott og besøkssenteret under sine vinger. Det betyr......

 • Kort fortalt 1
  Hør historien om fyrbøter Ole Evensen fra Sandefjord og hans opplevelser fra 2. verdenskrig. Presentert av formidlin......

 • Kort fortalt 2
  Molotov–Ribbentrop-pakten, også kalt Hitler–Stalin-pakten, egentlig Den tysk-sovjetiske ikke–angrepspakten, var en a......

Forsvarets museer består av flere museer og arenaer for utstillinger knyttet til Forsvarets historie. Vi har som hovedoppgave å bevare-, dokumentere og formidle Forsvarets materielle kulturarv og norsk forsvarshistorie. 

Internt i Forsvaret tilhører vi Forsvarets Fellestjenester (FFT).

Forsvarets museer har vedtatt å bruke SPEKTRUM 4.0 – STANDARD FOR SAMLINGSFORVALTNING, utgitt av Kulturrådet, som basis for vår forvaltning.

8.mai markering, Marinemuseet se den på nett

Tradisjonelt markerer Marinemuseet frigjøringsdagen ved å hedre sine falne med en markering i minnehallen. I år var ikke det mulig med publikum tilstede. Derfor valgte vi i samarbeid med Marinemusikken og Horten kommune å markere dagen med en film som du kan se her.

Flere av museene åpner!

Fra 1. juli er besøkssenteret på Akershus festning, Luftforsvarsmuseet i Bodø, Norges Hjemmefrontmuseum og Oscarsborg festningsmuseum åpne.

20. juli åpner Marinemuseet i Horten og Bergenhus Festningsmuseum.

Noen av våre øvrige museum holder stengt ut året og vil ikke være åpne for besøkende.

Åpner to nye museum

Forsvaret gjenåpner museene i Horten og Bergen
Mange henvendelser og stort lokalt engasjement har gjort at Forsvaret har vurdert beslutningen om å holde enkelte av Forsvarets museer stengt på nytt. Vi har kommet til at vi vil gjenåpne Marinemuseet i Horten og Bergenhus festningsmuseum. De to museene vil åpne mandag 20. juli.
Vi ser frem til å ta i mot publikum, både lokale og tilreisende, og håper de vil sette pris på tilbudet.

Hvordan skaffe seg et gammelt militærfly?

Fra tid til annen kommer det opp et spørsmål: Hvordan kan jeg eller vi skaffe oss et fly som forsvaret skal kvitte seg med? Her følger en summarisk og litt populærvitenskapelig-omtrentlig gjennomgang. 

Historien om Ole Evensen - kort fortalt

Hør historien om fyrbøter Ole Evensen fra Sandefjord og hans opplevelser fra 2. verdenskrig. Presentert av formidlingsleder ved Forsvarsmuseet, Mads Berg.

Forsvarets museer, Kort fortalt 2

Molotov–Ribbentrop-pakten, også kalt Hitler–Stalin-pakten, egentlig Den tysk-sovjetiske ikke–angrepspakten, var en avtale mellom Tyskland og Sovjetunionen. Den ble undertegnet i Moskva den 23. august 1939, en uke før utbruddet av andre verdenskrig. Museets direktør, Lars Erik Rowe, forteller mer om ikke angrepspakten.

Akershus slott og besøkssenteret til oss!

Forsvarets museer fikk fra 1.august to nye avdelinger, Akershus slott og besøkssenteret under sine vinger. Det betyr at Forsvarets museer tilsammen har over 500 000 besøkende i året og styrker sin posisjon som en betydningsfull kulturinstitusjon.

Stipendier til masteroppgaver og faglitterære bokprosjekter om okkupasjonsårenes historie

Norges Hjemmefrontmuseum deler årlig ut stipendier til mastergradsstudenter som arbeider med temaer innenfor norsk okkupasjonshistorie. Museet har også ordning for produksjonstøtte til utgivelse av faglitteratur som omhandler okkupasjonsårenes historie. For nærmere informasjon, se våre artikler om de to stipendordningene på våre sider under dokumentasjon og forskning.

Da Pol III møtte overmakten 8.april 1940

Før midnatt, fem timer før angrepet på Norge skulle starte, oppdaget den lille og gamle fangstskuta Pol III fiendtlige fartøy gå inn i fjorden. Det ble et dramatisk møte, som krevde det første offer i angrepet på Norge.

Olav Tryggvason - kampene i Horten

Mineleggeren Olav Tryggvason senket et tysk fartøy på havna i Horten 9.april 1940 og hindret i første omgang Albatros å trenge inn på havna. Ironisk nok skulle det eneste fartøyet som virkelig betydde noe i kampen om marinens hovedbase på Karljohansvern ikke vært her 9.april 

Forsvarets museer

Forsvarets museer
Forsvarets museer består av hovedadministrasjonen som er lokalisert til Forsvarsmuseet på Akershus festning i Oslo, og med flere museer rundt om i landet.
 • Luftforsvarsmuseet, Bodø,
 • Rustkammeret, Trondheim,
 • Bergenhus festningsmuseum, Bergen,
 • Oscarsborg festningsmuseum, Drøbak
 • Marinemuseet, Horten.
 • Flysamlingen, Gardemoen
 • Akershus slott og Besøksenter
 • Norges hjemmefrontmuseum, Akershus festning
 • Forsvarsmuseet, Akershus festning

Forsvarets museer har som hovedoppgave å samle, forske og formidle, for å gi publikum informasjon om og innsikt i Forsvarets historie. I tillegg til museene har vi ansvaret for utstillinger, utlånte gjenstander og museale gjenstander som fortsatt er i bruk, slik som museumsfartøyene Alta og Hitra.

Vårt mandat for å drive kulturvirksomheten i Forsvaret ligger i Stortingsmelding 33 ”Kultur og forsvare” fra våren 2009 og direktiv fra Forsvarssjefen.