• INTOPS-utstillingen på Forsvarsmuseet
    Den 8. mai 2012 åpnet Forsvarsmuseet en ny fast utstilling om norsk deltakelse i internasjonale operasjoner fra 1945......

  • Ny utstilling: 62 dager - Kampen om Norge 1940
    62 dager - Kampen om Norge 1940 er navnet på den nye faste utstillingen ved Forsvarsmuseet. Den ble åpnet på 75 års......

  • Vandreutstilling: Den Vestindiske Arv
    Du kommer tett på et nesten glemt kapittel fra dansk-norsk storhetstid når Forsvarsmuseet åpner dørene til utstillin......

Forsvarsmuseet er hovedmuseum i Forsvaret og har holdt til i en gammel arsenalbygning på Akershus festning siden 1860. Utstillingene viser historien til det norske Forsvaret, med vekt på tiden fra 1400-tallet til våre dager. Forsvarsmuseet skal formidle informasjon slik at man på historisk grunnlag skal kunne ta standpunkt i forsvarshistoriske spørsmål, og til Forsvarets rolle i dagens situasjon.

Omvisning på Forsvarsmuseet søndag 27. september kl.13.00: Fra krig til Nasjonsbygging 1807-70

Søndag den 27. september kl.13.00 inviterer Forsvarsmuseet til omvisning i utstillingen Fra krig til Nasjonsbygging 1807-70, med utstillingens prosjektleder historiker Knut Arstad. Forsvarsmuseet åpnet denne utstillingen i 2014 i forbindelse med 200-årsjubileet for Grunnloven. Tiden fra 1807 til 1870 var en begivenhetsrik periode i norsk historie der Forsvaret spilte en sentral rolle. Krig gav oss en ny og liberal grunnlov, men også union med Sverige. Forsvarets teknologi og oppgaver utviklet seg, offiserer utførte sentrale samfunnsoppgaver og militær kultur sto sterkt. Utstillingen viser disse og andre temaer med unike gjenstander, ny design og ny teknologi. Omvisningen er gratis og åpen for alle. Du finner Forsvarsmuseet her. Museet har kafé, museumsbutikk og gratis adgang. (Åpningstider)

Historien er best på museum! Skoletilbud på Forsvarsmuseet 2015

Forsvarsmuseets omvisningstilbud er først og fremst beregnet på skoleklasser, men også andre kan få omvisning dersom det er ledig kapasitet. Gratis for skoleklasser. Bestill omvisning nå!

Ny utstilling "Krigskorset – Norges høyeste utmerkelse"

Utstillingen «Krigskorset – Norges høyeste utmerkelse» åpnet under 70-årsmarkeringen av frigjøringen, den 8. mai 2015

Med utstillingen, Krigskorset – Norges høyeste utmerkelse, kaster Forsvarsmuseet lys over det som kanskje er den mest spennende delen av nyere norsk forsvarshistorie.

Krigskorset ble innstiftet ved kgl. res. av London-regjeringen i 1941. Etter 1949 var det en pause i tildelingene inntil Kongen i Statsråd i 2009 besluttet å gjeninnføre tildelingen av Krigskorset med sverd for heltemodig innsats. Inntil da var 273 Krigskors tildelt norske og utenlandske personer, alle for å ha utvist fremragende innsats under 2. verdenskrig. Etter 2009 har 7 personer fått utmerkelsen for innsats i internasjonale operasjoner i senere år, og en person for innstas under andre verdenskrig. Krigskorset med sverd tildeles av Kongen i statsråd, og er den militære utmerkelsen som rangerer høyest av alle. Av norske borgere bæres den foran alle andre ordner og medaljer.

Krigskorset – Norges høyeste utmerkelse forteller om alle de som har blitt tildelt Krigskorset med sverd, både i forbindelse med andre verdenskrig og for krigsinnsats i senere år. Utstillingen åpnet 8. mai med Hans Majestet Kongen til stede og er nå en del av Forsvarsmuseets faste utstillinger.

Ny utstilling: 62 dager - Kampen om Norge 1940

62 dager - Kampen om Norge 1940 er navnet på den nye faste utstillingen ved Forsvarsmuseet. Den ble åpnet på 75 års dagen for angrepet på Norge 9.april.

Utstillingen formidler det mange kan ha opplevde i løpet av de 62 dagene felttoget i Norge varte: krigens trusler, usikkerhet og ødeleggelser. Det stilles ut autentiske tyske og norske gjenstander. Sammen med bilder og nyheter fra de dramatiske dagene i 1940, fortelles ulike sider ved militær- og krigshistorien. Alt presenteres gjennom en helt ny og dramatisk utstillingsarkitektur. 

Vandreutstilling: Den Vestindiske Arv

Du kommer tett på et nesten glemt kapittel fra dansk-norsk storhetstid når Forsvarsmuseet åpner dørene til utstillingen ”Den Vestindiske Arv” den 10. oktober. Utstillingen forteller historien om grunnleggelsen av det danske sukkereventyr, om danske koloniherrer og afrikanske slaver, men også om norsk deltakelse i trekanthandelen mellom Vest-Afrika og Vestindia. Det er nesten hundre år siden Danmark solgte De Vestindiske øyer til USA, men arven fra den danske-norske kolonitiden kan stadig oppleves – både i Vestindia og nå også på utstillingen på Forsvarsmuseet.

Fra 1670 til 1820 skjøt hundrevis av plantasjer, fire fort, en slavestasjon, tre byer og mange kirker opp på de tre øyene St. Croix, St. Thomas og St. Jan i Vestindia, Karibien. De afrikanske slavenes uendelig harde arbeid på sukkermarkene innbrakte formuer, som igjen ble investert i vakre paléer og herregårder i Danmark, og nye handelsskip både i Danmark og Norge. Handelen la grunnlag for det samfunn vi har i dag, og ga tilgang til varer som tidligere hadde vært forbeholdt de få velstående som luksusvarer; sukker, krydder, bomull, tobakk, mahogny, fargetre mv. Utstillingen forteller om grunnleggelsen av kolonien, om danske koloniherrer og afrikanske slaver, men også om slavenes etterkommere og De Vestindiske øyer i dag. Opplev både skjønnhet og grusomhet gjennom arkitekturtegninger og kart fra tiden, få innblikk i enkelte skjebner og se fantastiske foto fra øyene slik de ser ut i dag. Arkitekturens vemodige skjønnhet står i skjærende kontrast til den grusomme historien om koloniens første 150 år.

Utstillingen vises på Forsvarsmuseet i Oslo fra 10. oktober 2014 og ut 2015. Gratis adgang. Her finner du Forsvarsmuseet.

"Krig på sjø og land - Norden i Napoleonskrigene" - ny bok om 1814 redigert av Forsvarsmuseets forsker Knut Arstad

I forbindelse med Grunnlovsjubileet 1814-2014 har Forsvarsmuseet lansert boken: Krig på sjø og land - Norden i Napoleonskrigene. Knut Arstad, amanuensis ved Forsvarsmuseet, er redaktør for artikkelsamlingen. Boklanseringen foregår i museets foredragssal, med innlegg fra to av forfatterne.

Grunnlovens soldater, en ny bok av Terje Harald Holm

Forsvarsmuseet har i anledning 200-årsjubileet for den norske Grunnloven i 2014 hatt et forskningsprosjekt kalt Den norske løve. Som et resultat av dette forskningsprosjektet vil det denne våren foreligge tre bøker som tar for seg ulike sider av temaet, sett fra et militært ståsted. Forsvarsmuseet lanserer nå den første av bøkene:Grunnlovens soldater. Dette er en grundig gjennomgang av den norske hærs utdanningsmål i de første år av 1800-tallet, og belyser nye sider ved 1814-historien. Forfatter er avdelingsleder ved Forsvarsmuseet, førsteammanuensis Terje Harald Holm.

INTOPS-utstillingen på Forsvarsmuseet

Den 8. mai 2012 åpnet Forsvarsmuseet en ny fast utstilling om norsk deltakelse i internasjonale operasjoner fra 1945 til i dag. Her finner du mye informasjon om Intopsutstillingen.

Militære reglementer og håndbøker gjennom 300 år

Ved Forsvarsmuseets bibliotek har vi gjennomført et prosjekt med det resultat at norske og norskbrukte militære reglementer og håndbøker fra 1740 til i dag er blitt tilgjengelige for publikum.

Åpningstider

Vintertid 1.sept. - 30.april

Mandag stengt

Tirsdag-søndag 10-16

Julen 2015

Stengt mandag 21. - lørdag 26. desember

Åpent søndag 27. til onsdag 30. desember kl. 10-16 

Stengt 31. desember og 1. januar

Sommertid 1.mai - 31.august

Mandag-søndag 10-17 

Kontaktinfo

Telefon: 2309 3582

E-post: post.fmu(krøllalfa)mil.no