Skole og opptrening

Marinens håndverkskorps

Korpset ble opprettet 1/9 1817 i Fredriksvern, under navn av Værftscorpset, som omfattet et håndverks og et arbeidskompani, og var underlagt sjefen for Fredriksverns Verft.

Hensikten var å skaffe handverkere og arbeidsfolk til verftsdriften. Personellet fikk den nødtørftigste militære utdannelse for i tilfelle å kunne delta i verftets forsvar. Ifølge reglement av 4/10 1844 skulle korpset bestå av 2 handverkskompanier.

Sjøforsvarets (Marinens) stabsskole

Sjøforsvarets stabsskole ble opprettet i 1948 for  å gi Sjøforsvarets offiserer undervisning i stabstjeneste. Den ble avviklet fra og med 1996

Marinens Skyteskole

Som fast administrativ institusjon ble «Marinens Skyteskole» opprettet i 1910. Samtidig med at også administrasjon og ledelse av signaleringsøvelsene ble lagt under skolen i 1915, fikk den navnet «Marinens Skyte- og Signalskole».

Fra 1/7 1934 ble Signalskolen utskilt, og navnet ble igjen «Marinens Skyteskole».

Marinens Torpedo-, Mine- og Maskinskole

Som fast administrativ institusjon ble «Marinens Torpedo- og Maskinskole» opprettet i 1914. Fra 1930 ble navnet endret til «Marinens Torpedo-, Mine- og Maskinskole».

Sjøforsvarets Signalskole

Ved Kystartilleriets overføring til Sjøforsvaret fra 1/7 1934 ble Signalskolen utskilt fra «Marinens Skyte og Signalskole» og opprettet som egen institusjon under navn av «Sjøforsvarets Signalskole», felles for Marine og Kystartilleri.

Sjøforsvarets maskin- og elektroskole (SMES)

Skolen holdt til på Karljohansvern, Horten

Artilleri-/radarskolen

Artilleriskolen ble i 1985 slått sammen med radarskolen til: Artilleri-/radarskolen. Ble igjen forandret i 1987 til Overvannsvåpenskolen og endret igjen benevning i 2000 til Skole for våpenteknikk. Opphørt f.o.m 2003.

Sambandsskolen

Opphørte som egen skole fra 2000

Sjømilitære korps (SMK)

Sjømilitære korps ble opprettet i Fredriksvern 1/9 1817, med et matros- og et artillerikompani som omfattet underoffiserer og menige av matros- og artilleribransjen.