MARINENS FLYVEVÅPEN (1912-1944)

MARINENS FLYVEVÅPEN (1912-1944)

Vi regner 1. august 1912 som starten på Marinens flygevåpen (flyvevåpen). Det var fra denne dato ”Start” (Norges første fly) ble overdratt til Marinen. Fra samme dato ble maskinen og Dons direkte underlagt Kommanderende Admiral. Opprettelsen av Marinens flygevåpen ble den naturlige konsekvensen av undervannsbåtoffiserenes dristige prosjekt og den første flyturen 1.juni 1912.

Marinens flyvevåpens historie

Marinens flyvåpen ble som nevnt etablert allerede ett par måneder etter den første flyturen fra Gannestadjordet utenfor Horten. I starten var organiseringen litt tilfeldig og i praksis var tjenesten direkte underlangt kommanderende admiral. De første årene ble preget av mange små uhell og mye prøving og feiling.

START og DONS

1.juni 1912 fløy premierløytnant Hans Fleicher Dons med flyet START fra Gannestad på Borre, til Øra ved Fredrikstad. Dette ble den første flyturen i Norge utført av en nordmann i ett norsk fly. Hele flyprosjektet til de dristige undervannsbåt offiserene er nesten som en eventyrfortelling å regne.

Flyene i Marinens flygevåpen

Fra START i 1912 og frem til 1944, da Marinens - og Hærens flyvevåpen ble slått sammen til det nåværende Luftforsvaret, hadde Marinens flygevåpen en rekke flytyper i sin tjeneste.

Beretninger og historier

Det er skrevet en rekke artikkler knyttet til Marinens flyvåpen og de mange tingene som hendte. På de følgende sidene har vi samlet noen av disse beretningene, som gir innsikt i kjente og ukjente hendelser i pionertiden og fremover til krigsutbuddet 1940.