Hitra

Hitra - et seilende krigsminne

Hitra er det eneste bevarte minnet vi har fra Shetlandstrafikken under 2. verdenskrig. Skipet ble gjennfunnet som vrak og restaurert. Det seiler fortsatt langs kysten for å fortelle den dramatikse historien om trafikken over Nordsjøen.

Marinemuseet eier fartøyet og det bemannes og seiles av Sjøforsvaret

Skipets historie

Shetlandsbussen, KNM Hitra (Ex USN SC-718)

KNM Hitra er ett av tre fartøyer Norge fikk fra USA høsten 1943, til bruk i den viktige trafikken mellom Shetland og Norge. De to andre, var Hessa (Ex-SC-683) og Vigra (Ex SC-1061).

Kontaktopplysninger og seilingsprogram

KNM Hitra ligger til daglig ved Havnekontoret på Haakonsvern.

Ved hjelp av mannskapene på Havnekontoret forsøker KNM Hitra hvert år å besøke noen utvalgte plasser, slik at publikum kan oppleve skipet og lære mer om skipets historie, gjennom åpent skip, lukkede omvisninger eller bare ved å studere skipet og noen plakater ved kai. Begrensede ressurser gjør at dagsbesøk eller weekend-besøk på Vestlandet mest realistisk. Publikum kan ikke regne med å få seile med fartøyet. Det er mulig å kontakte havnekontoret på Haakonsvern med ønske om besøk av KNM Hitra. Det vil da bli lagt vekt på om det er en spesiell anledning og det vil bli lagt vekt på om det er grunnlag for et godt besøk av publikum.