De som forsker

Forsvarsmusets forskning utføres av museets fast ansatte og av eksterne forskere på kortere eller lengre engasjementer. Mye av forskningen utføres av faghistorikere, men en del har røtter i andre fag som for eksempel musikkhistorie, etnologi, juss, idéhistorie, filosofi og selvsagt også militærfag. Dette skal gi museets forskning bredde og dybde.