Om Bergenhus Festningsmuseum

Det har vært arbeidet med å opprette et museum viet motstandskampen under den annen verdenskrig (1940-45) fra kort tid etter krigens slutt. Mange gode initiativ hadde ikke ført frem. Men da omstillingene i Forsvaret for alvor skjøt fart fra 1996,
tok kommandanten på Bergenhus initiativ til at magasinbygningen på Koengen kunne frigjøres til museumsformål. Etter påtrykk fra Bergen Forsvarsforening, bevilget Stortinget midler fra 1999, som sammen med innsamlede penger, utvirket at Magasinbygningen kunne ombygges.Den 9 april 2006 kunne museet endelig åpnes av Gunnar Sønsteby. Tre utstillinger var da på plass.

Forsvaret driver en landsomfattende museal og musealrelatert virksomhet.Forsvarsmuseet i Oslo er hovedmuseet for denne virksomheten. Under Forsvarsmuseet sorterer bl.a Bergenhus Festningsmuseum.
Forsvarets museumsvirksomhet har som formål å informere publikum, slik at de på historisk grunnlag skal kunne ta standpunkt i både forsvarshistoriske spørsmål og Forsvarets rolle i dagens situasjon. I målsetningen inngår det videre at det er skoleungdom som er den primære målgruppen.
Museene skal formidle historien på en måte som inkluderer både det politiske og det sosiale aspekt ved vår militære historie.I tillegg til å formidle, skal museumsvirksomheten ivareta den militære historien gjennom innsamling, registrering, konservering og forskning.

Kontaktopplysninger

Bergenhus Festningsmuseum
Postboks 100 (K-14), Haakonsvern, 5886 Bergen
Tlf: 0047 55 54 63 87 Fax: 0047 55 54 63 90
E-post: bhusmus@gmail.com
Kontaktperson: Harald Gåsø
mob: 0047 91781379, e-post: hgaso@mil.no