Bergenspressen

Bergenspressen i en krisetid

Avisutklipp og faksimiler viser hvordan andre verdenskrig både hjemme og ute ute i verden avspeilte seg i Bergenspressen.

Utstillingen inneholder også den illegale presse 1940–45 med aviser, skrifter og lignende som ble fremstilt og distribuert i hemmelighet av motstandsgrupper.