Tidligmoderne tid 1538-1814

Tidligmoderne tid 1538-1814

Med Krigsordinansen av 1628 ble den norske hæren opprettet og Trondhjemske Infanteriregiment ble opprettet. En forutsetning var overgangen til håndskytevåpen som var lettere og produsere og lære å bruke, samt utviklingen av et statlig byråkrati. Regimentet ble senere delt flere ganger, det ble med tiden også opprettet et dragonregiment og et artilleriregiment.

Under de stadige krigene mellom Danmark-Norge og Sverige på 1600-tallet, kom Trøndelag stadig i skuddlinjen, men først etter bybrannen i 1681 fikk Trondheim en skikkelig festning i form av Kristiansten. Etter store nordiske krig (1700-1721), var Midt-Norges betydning som operasjonsområdet i denne rivaliseringen dalende. I 1808-09 og 1814 kom det bare til små fektinger langs grensa, i stedet ble trønderske soldater sendt for å kjempe sørpå.

Peter Wessel Tordenskiold (1690-1720)

Sjøhelten som kan knyttes til triumfer som Dynekilen og erobringen av Marstrand, er portrettert, skrevet om, laget skulpturer av og omsunget kanskje mer enn noen annen nordmann opp gjennom historien. Han var en imagebygger som visste å skjøtte sitt omdømme, men ikke alle hans egenskaper var like tiltalende sett med moderne øyne, og ikke alt som fortelles om ham tåler historikerens granskende blikk. For Trondheim og Trøndelag er han ikke minst viktig siden han var født og oppvokst her, og hans provinsielle bakgrunn skulle prege hans karrière.

2. Trondhjemske regiment i Store nordiske krig

Den siste monteren i første etasje er viet 2. Trondhjemske regiment, også kalt Søndre Trondhjemske da mannskapene her ble hentet fra amtets søndre deler. Under Store nordiske krig ble regimentet som ett av tre norske regimenter mobilisert og sendt til kontinentet og deltok i de avgjørende kampene rundt Tönning og Rügen. I 1716 ble regimentet sendt hjem etter at svenskene hadde angrepet Norge i mars. Her deltok de i frigjøringen av Moss og forsvaret av Fredriksten. I 1718 var de en del av styrken som skulle forsvare Trøndelag mot Armfeldts karonlinerhær.

Jørgen Bjelke (1621-1696) and the Wars of 1657-1658 and 1658-1660

In 1657 he led a successful campaign that restore the counties of Jämtland and Härjedalen, lost in the Peace of Brömsebro in 1645. But when the Swedes threatened the Capital Copenhagen, he not only had to relinquish his conquest. His native Trøndelag was also lost in the Peace of Roskilde (1658). However, under his leadership, the fight was renewed and Trøndelag liberated in 1658.

Armfeldts karoliner

Under ledelse av general Armfeldt samlet i 1718 en karolinerarme seg i Åredalen i Sverige. Armen hadde ordre om å innta Trondheim på seks uker. Felttoget ble en katastrofal dødsmarsj der over 3000 mann frøs i hjel på fjellet mellom Tydal og Handöl.