Kontorene til 5. divisjon i Munkegata 2, 1924. (Foto: ukjent).

Garnisonsbyen Trondheim

Fram til Landsdelskommando Sør-Norge ble lagt ned i 2005, var det et tungt militært nærvær i Trondheim. Erkebispegården huset Arsenalet, og i toppen av Munkegata satt øverste militære sjef i Midt-Norge fram til nedleggelsen av Distriktskommandoen i 2002. Under kan du lese artikler om flere sentrale bygg og steder for militærvesenet i Trondheim.

Arsenalet i Trondheim

- Etter en folder funnet i Rustkammerets arkiv fra 1980