Første verdenskrig

Første verdenskrig

Selv om Norge var nøytral under første verdenskrig, fikk den store konsekvenser for landet. Den norske handelsflåten led store tap under den uninnskrenkede ubåtkrigen. Her hjemme var det dyrtid med rasjonering, prisstigning, spekulasjon og press fra stormaktene om monopol på å handle med norske varer. Mellom 1914 og 1918 fikk Forsvaret 200 millioner i ekstra bevilgning til utgifter i forbindelse med nøytralitetsvernet. Etter krigen kom det til oppgjør om hvordan pengene ble brukt. Om lag 14-16000 norske borgere eller soldater med norsk opprinnelse deltok i krigen. 

Sigurd Gotaas (1863-1915)

"Nordmanden som faldt under Trikoloren"

"Forleden kom Budskabet hit om at Nordmanden "Sigurd Gotaas var faldt for Frankriks Skyld paa Slagmarken vest for Navarin i Champagne, drept av en Granat", het det i en notis i Middagsavisa, 10. november 1915. Gotaas var født i Verdal og utdannet underoffiser og dragon i Norge. Etter plikttjenesten dro han til Frankrike hvor han gikk inn i Fremmedlegionen. Her ble han i 5 år, og tjenestegjorde bl.a. i Marokko og Tonkin (Vietnam).