Modellsamlingen

Modellsamlingen

Marinemuseet har en stor samling av modeller. De fleste er fartøysmodeller, fordi fartøyene utgjør det vesentligste av Marinens virksomhet. I utstillingen finner du cirka 120 fartøysmodeller.

En del av modellene er meget gamle, andre modeller av gamle skuter er av nyere dato. Det har vært etablert en ordning med Sjøforsvaret om tilføring til MMU av modeller av alle nybygde marine- og kystvaktfartøyer. Det er likevel en rekke ”hull” i samlingen. Alle fartøyer som har vært benyttet av Marinen har ikke modeller ennå. MMU prøver, ved hjelp av fondsmidler å skaffe en ny modell årlig.

I tillegg til fartøysmodellene har museet også et mindre antall modeller av kanoner og festninger.

Kulturhistorisk verdi: De eldste modellene har i kraft av sin alder og opprinnelse meget stor nasjonal kulturhistorisk verdi, herunder modellen av Freia fra 1818, som ble brukt som undervisningsmodell på Sjøkrigsskolen. Også enkelte av de andre gamle seilskipsmodellene er av stor verdi fordi det eksisterende tegningsgrunnlaget er mangelfullt. Modellen av Bjørgvin (panserskipet vi ikke fikk på grunn av 1. verdenskrig) er både særdeles prektig og forteller en spesiell historie. Hovedtyngden av modellene bygget etter krigen (både seilskip og nyere fartøyer) vil det være mulig å rekonstruere på bakgrunn av tegninger. Enkeltvis har de dermed en lavere nasjonal kulturhistorisk verdi, men gjennom sin samlede fremstilling av marinens historie har de likevel en betydelig kulturhistorisk verdi.

Bok - Modeller som forteller

Bok - Modeller som forteller

Boken Modeller som forteller

Av Hans Petter Oset

kr. 200,00 + frakt