Dokumentasjonssenter

Dokumentasjon- og kunnskapssenter

Marinemuseet har som sin hovedoppgave å dokumentere, bevare og formidle Sjøforsvarets historie og dens materielle kulturarv. Våre samlinger av bøker og ulike former for dokumentasjon er grunnlaget for å løse denne oppgaven. Marinemuseets samlinger er bygget opp gjennom mer enn 150 års drift.

Det å samle inn og systematisere og tilgjengeliggjøre dokumentassjonssamlingen på Marinemuseet er en meget viktig del av vår virksomhet. Både det offentlige og publikum forventer at Marinemuseet skal virke som et dokumentasjons- og kompetansesenter for marinehistorie. Selv om vi ikke har noen egen forskningsressurs prøver vi å leve opp til denne forventing.

Vårt dokumentasjonssenter er bygget opp rundt tre hovedstolper; Bibliotekt og arkivsamlingen, tegninsarkivet og foto- og filmsamlingen.

På sikt jobber vi for at mest mulig skal være søkbart og eventuelt elektronisk tilgjengelig for publikum på internett. Noe av dette er tilgjengelig på nettet, som fartøysbasen, hendelseskalenderen "dag for dag". Arbeidet med systematisering og tilgjengeliggjøring med nyere teknologi har pågått siden 2003, men det er fortsatt mye arbeid som gjenstår. Vi deler våre samlinger inn i følgende hovedkategorier – som nærmere beskrives på de respektive sider.

Dokumentasjonssenteret er normalt åpent hverdager 09-15

Biblioteket og arkivet

Fotosamlingen – med veiledning for bestilling

Tegningssamlingen

Søk i bibliotekbasen

Søk i Marinemuseets bibliotekbase

Biblioteket kan deles opp i følgende hovedkategorier
 • Faglitteratur – ca. 15000 bind
 • Reglementer, håndbøker, instrukser og lignende – ca. 10500 enheter
 • Loggbøker – ca. 10000
 • Fagtidsskrifer – ca. 6000 enheter
 • Arkivet – med saksmapper
 I tilegg har biblioteket en lang rekke marinerelaterte tidskrifter og andre periodika.

Kjenner du ...

Kjenner du ...

...noen på disse bildene?

Vi trenger din hjelp med å finne navn på personer og andre opplysninger knyttet til bilder i fotosamlingen.

Klikk her og hjelp oss