Foto: Anders Utgård/LMU

Magasin i Bodø

Oversiktsbilde fra ett av magasinbyggene i Bodø.

Når et museum har flere gjenstander i sin samling enn det har plass til i utstillingen, er det vanlig å lagre disse gjenstandene. På museumsspråk heter lager magasin, og lagring heter magasinering. I flyverdenen er det nok ikke så vanlig å lagre ting som i museer med mindre gjenstander, og heldigvis har Forsvarets Museer et flott nytt flymagasin, lokalisert på Gardermoen, hvor publikum også har tilgang. Men vi har noen fly magasinert også i Bodø. Her kan du lese mer om disse. 

F 4 Phantom nr 333

Det største flyet som finnes på magasin i Bodø er en McDonnel Douglas F4 Phantom, med serienummer som ender på 333. Flyet har en betydelig historikk fra Vietnamkrigen, og er en del av samlingen som skal dokumentere alliert innsats i Norge, og i tillegg være en tidstypisk gjenstand fra epoken om den kalde krigen. 

Flyet, 333 som det ofte bare kalles, har en spennende historie. Blant annet har vi en personlig beretning om da det ble skadet, skrevet av flygeren selv. 

Mirage

Mirage III var et franskprodusert fly fra Dassault fabrikken, og ble brukt av mange land, blant annet av Frankrike selv. Vårt fly kommer fra Frankrike, men er ikke av avgjørende viktighet for den historien vi skal fortelle til publikum, så flyet er derfor magasinert. 

Les mer om Mirage på Wikipedia.

F-5 Serienr 572

F 5 Freedom Fighter var et mye brukt fly i hele verden. Luftforsvaret hadde mange i sin tjeneste. Noen av flyene som ble brukt av Luftforsvaret ble oppdatert ut over 80- og 90tallet, men ikke alle. 572 er et av flyene som ikke ble modifisert, og fremstår da som det gjorde før de store oppdaterings- og modifiseringsprogrammene ble gjennomført. 

F 86 K

Norge opererte på 60-tallet en type av Sabrejet som har betegnelsen F86K. Dette var Luftforsvarets første jetjager med etterbrenner og radar, og således det første flyet med allværskapasitet.  

V 1

Museet eier en V1 flygende bombe. Denne har tidligere vært utstilt i Oslo, men er nå tatt til Bodø i påvente av konserverings og vedlikeholdsarbeid