Digitaliserte dokumenter

Digitaliserte artikler, manuskripter og rapporter

Museet har digitalisert enkelte utredninger, artikler og manuskripter som har vært vanskelig tilgjengelig, eller som ikke tidligere har vært publisert. Disse vil kunne lastes ned herfra.