Arkiver

Arkiver

Dokumentasjonssenteret forvalter Norges Hjemmefrontmuseums okkupasjonshistoriske samlinger. Museet ønsker å stille samlingene til rådighet for nye studier og fremstillinger om okkupasjonsårene, og vi besvarer publikumshenvendelser om okkupasjonstidens og motstandskampens historie. 

Museets lesesal og bibliotek brukes av forskere og forfattere som arbeider med okkupasjonshistoriske temaer, men våre fasiliteter kan etter nærmere avtale også disponeres av skoleelever, studenter, journalister og andre interesserte.

NHM er en liten institusjon. Vår arkiv- og dokumentasjonstjeneste har lav bemanning og begrenset kapasitet. For at museet skal kunne tilby brukerne en tilstrekkelig god service og oppfølging, ber vi derfor om at hvert arkivbesøk avtales på forhånd

(Tlf. 23 09 32 80 eller E-post: post.nhm@gmail.com).

Samlingene består av:

Spesiallitteratur: Biblioteket inneholder bøker, tidsskrifter og mindre publikasjoner. Museets boksamling kan søkes via Forsvarsbibliotekenes side. Bøkene er ikke til utån og studier må foregå på museets lesesal.

NHM har også andre trykksaker som plakater, offentlige kunngjøringer, skjemaer, rasjoneringskort, etc.

Manuskriptsamling består av illegale aviser, flygeblader og annet motstandspolitisk materiale som ble trykket opp og mangfoldiggjort.

Arkivmateriale: Museet har over 600 hyllemeter med arkiver. De offentlige arkivene består av en serie med krigstidsarkiver etter Forsvarets Overkommando (FO) som NHM forvalter på vegne av Arkivverket. I tillegg har museet en omfattende privatarkivsamling. Denne inneholder også nærmere 2000 intervjuer på lydbånd med motstandsfolk og politiske fanger. Innsyn i arkivene gis på grunnlag av personlig søknad.

Besøk på lesesalen

Bestilling av arkivsaker skjer ved forhåndsbestilling pr. telefon, e-post eller eventuelt via Arkivportalen. Det er ordinært anledning til å foreta to bestillinger pr. besøk, med inntil 4 arkivstykker om gangen.

Lesesalen er åpent for ordinært besøk kl. 10.00-15.00. Ved hvert frammøte fører brukeren sitt navn inn i NHMs framlagte besøksprotokoll.

Vesker og ytterklær deponeres i garderobe (korridor) etter at skrivesaker, papir og eget referansemateriale er blitt plassert på tildelt lesesalsplass.

Besøkende kan etter avtale med NHMs bibliotekar, eller eventuelt annet personale, gjøre bruk av bibliotekets faglitteratur. Bøkene skal ikke settes tilbake i reolene etter bruk, men forbli liggende på brukerens lesesalsplass.

Det er anledning til bruk av medbrakt PC og digitalkamera for avfotografering av tekstdokumenter.

Privatarkiv

NHMs privatarkiver

Her følger en oversikt over Norges Hjemmefrontmuseums privatarkiver. Noen av katalogene kan også lastes via Arkivportalen.

En rekke av lenkene til arkivkatalogene på denne nettsiden er dessverre defekte. For tilgang til disse arkivkatalogene kan nettsidene til museets venneforening inn til videre benyttes. Vi håper å ha rette opp disse koplingene innen utgangen av 2017. 

Offentlige arkiv

Arkiver etter Forsvarets Overkommando

NHM forvalter etter avtale med Riksarkivet en serie med offentlige militærarkiver etter Forsvarsdepartementet (FD), Forsvarets Overkommando (FO) i London og Forsvarsstaben i Oslo (FST).  I tillegg kommer arkivet etter Hjemmefrontens Historieinstitutt (HHI) som i perioden 1945-1947 samlet inn dokumenter og rapporter fra okkupasjonsårenes motstandskamp.