Resultatene av forskningen

Presentasjon av forskingsresultatene foregår på flere plan. Det kan være skriftlig gjennom museets småskriftserie og/eller museets skriftserie. Det kan presenteres gjennom publikasjoner i andre fagskrifter eller bøker, det kan gis i form av foredrag og mye blir også presentert gjennom museets utstillinger.

To nye bøker fra Forsvarsmuseet i desember

Forsvarsmuseet lanserer i disse dager to nye bøker: Fra Grøtavær til Gormach - Kystjegerkommandoen av Roy Andersen, og Til fotografen i uniform (2 bind) av Knut Erik Strøm. Begge bøkene kommer ut med sterk støtte fra Forsvarsmuseet. Du kan bestille bøkene fra Forsvarsmuseets venner.

Forsvarsmuseets småskriftserie

Forsvarsmuseets småskrifter spenner over hele norges militær- og forsvarshistorie, og rommer alt fra forskningsartikler til oversikter over deler av museets samlinger. Forfatterne er museets ansatte og eksternt engasjerte forskere. Foredragene fra våre historiske seminarer, Clio og Mars, publiseres i etterkant som småskrifter.

Clio og Mars

Hvert år gjennomfører Forsvarsmuseet det militær- og forsvarshistoriske seminaret Clio og Mars. Vanligvis består seminaret av åtte foredrag fordelt på to dager, og er normalt lagt til årets fjerde kvartal. Vi ønsker hvert år å se temaene i et nordisk perspektiv og inviterer derfor foredragsholdere og deltakere fra flere land. Fokuset rettes ofte mot en periode, men av og til også mot et smalere tema som ses i et lengre perspektiv. Dette er et faglig og forskningsrettet arrangement innen militær- og forsvarshistorie som også er åpent for andre interesserte. Foredragene publiseres i en seminarrapport som gis ut i Forsvarsmuseets småskriftsserie.

Kontaktinfo

Forsvarsmuseet 

Akershus festning, bygning 62 

Postadresse 

POB 1550 sentrum, 0015 Oslo 

post.fmu@mil.no

+47 2309 3582

Følg oss på Facebook og Instagram