Fra billedarkivet. Foto fra Little Norway

Fotosamlingen

Forsvarsmuseets billedarkiv skal ivareta norsk forsvars- og militærhistorie. Arkivets hovedarkiv og publikumsmottak holder til på Forsvarsmuseet. Det pågår her en kontinuerlig scanning av fotografier og mindre tegninger.

Forsvarsmuseet billedarkiv holder til i historiske lokaler på Akershus festning og har som hovedoppgave å formidle Forsvarets visuelle historie. Samtidig er det også et hovedmål å ivareta de fysiske bildene med tilhørende tekst, digitalisere og bevare disse fotominnene for fremtidig bruk og nytte. Forsvarsmuseets billedarkiv består hovedsakelig av svart/hvitt fotografier og tegninger.

Svart/hvitt fotografier
Arkivet inneholder anslagsvis 50-60.000 bilder, med hovedvekt på norsk historie, og da spesielt perioden rundt 2. verdenskrig, 1939-1945. Samlingen omfatter temaer som Little Norway, felttoget 1940, frigjøringen 1945 og norsk etterkrigsforsvar.

Tegninger og bilder i storformat
Arkivet omfatter om lag 2000 tegninger og kart. Noe av arkivmaterialet er fra1700-tallet og omfatter ellers uniformstegninger, kullbilder, festningskonstruksjoner, arkitekttegninger over eldre militære bygg. Videre finnes også approbasjonstegninger fra Carl XIV Johan (1818 – 1844) og konstruksjonstegninger for enkelte håndvåpen, ammunisjon og artilleri. En del av Andreas Hauges tegninger er også inkludert i billedarkivet. Samlingen består hovedsakelig av originaltegninger laget av Andreas Hauge til bokverket “Kampene i Norge 1940″ fra 1978.

magasinoppgradering i billedarkivet

Noen ganger er det ikke de store omveltningene som forandrer hverdagen. Enkle oppgraderinger gjør hverdagen enklere og bevaringsforholdene for våre samlinger blir bedre. Denne gangen er det på billedarkivet oppgraderingen har skjedd.

Claus Hoies akvareller er digitalisert

Claus Hoies akvareller har siden 1982 ligget godt lagret i Forsvarsmuseets tegningsarkiv. Men nå er de digitalisert og tilgjengelig for et bredere publikum.

Digitalisering

Forsvarsmuseets billedarkiv blir digitalt, målet er at bildesamlingen skal gjøres tilgjengelig for allmenheten

Billedarkivet

For å besøke billedarkivet må du ha en avtale.

Ring for å avtale besøkstid:
Telefon: +47 47 47 41 40
eller send en e-post

Besøksadresse: 
Forsvarsmuseet
Bygning 62, Akershus festning

Postadresse: 
Forsvarsmuseet
Billedarkivet
Oslo.mil/Akershus
0015 Oslo

Billedarkivar:

Øyvind Waldeland