Hvor finner jeg forsvars- og militærhistoriske arkiver

Forsvars- og militærhistorisk arkivmateriale finnes først og fremst i arkivverket. Forsvarsmuseets bibliotek har kun enkelte privatarkiver. Derfor har vi samlet noen lenker som kan være nyttige når du leter etter personer, steder eller hendelser. En del av arkivmaterialet er tilgjengelig digitalt, men det meste må du til et av arkivene for å se på.

Militære ruller gir opplysninger om enkeltpersoners militære karriere: Militære ruller Riksarkivet

For å finne frem til opplysninger om en bestemt person må du ofte først finne ut i hvilken militær avdeling personen har tjenestegjort. En historisk oversikt over de militære avdelingene gir Olai Ovenstads plansjer "Den norske hær 1628-1900", 53 plansjer, utarbeidet 1920-1948: Den norske hær 1628-1900

Arkivportalen gir oversikt over militære avdelingers og institusjoners arkiver: Arkivportalen Her må du skrive inn et søkeord for eksempel Militær og så lete videre i mappene som listes opp.

Norge 1940-1945: ArkivverketNorges Hjemmefrontmuseum, Digitalarkivet

I tillegg har Nasjonalbiblioteket skannet inn norske bøker og aviser. Her kan du søke etter ord, for eksempel navn på en person eller avdeling  (bruk anførselstegn "Ola Nordmann", "Østfold regiment", osv.). Er søkeordet nevnt i en bok eller avisartikkel kan du lese det som står om dette direkte her: Nasjonalbiblioteket

Artikler om militær lokalhistorie, men også militære begreper, grader, osv. finnes i Norsk lokalhistorisk institutts (NLI) wiki: Lokalhistoriewiki