Biblioteket

Biblioteket

Forsvarsmuseets bibliotek er et spesialbibliotek innen militærfag og forsvarshistorie fra 1600-tallet til dagens forsvar med hovedvekt på norske forhold. Sentrale emner i samlingen er:

  • Norsk forsvars- og militærhistorie
  • Forsvarets kulturhistorie, organisasjon og virksomhet
  • Militær teknikk og militære gjenstander

Søk i bibliotekkatalogen her

Spesialsamlinger

Forsvarsmuseets bibliotek inneholder også en rekke spesialsamlinger av blant annet håndbøker, trykk, brosjyrer, kart, arkiver og lignende knyttet til militær virksomhet og historie.

Forsvarets historiske biblioteker

Forsvarets museer forvalter omfattende samlinger med historiske og moderne bøker, plansjer, tidsskrifter, brosjyrer, foto etc. som omhandler norsk forsvarshistorie og Forsvaret i Norge gjennom tidene. Vi har laget en egen oversikt over den historiske dokumentasjonen ved alle Forsvarets museer.

Forsvarsmuseets fagbibliotek

Biblioteket ble opprettet som en del av Forsvarsmuseet i 1978 og består av forskjellig militær faglitteratur, reglementer og dokumenter. Biblioteket var tidligere knyttet til det Hærmuseet, som hadde sitt utspring i Artilleriets modellkammer og Intendanturmuseet. Mange av de eldre bøkene kommer fra disse samlingene.

Hold tett! Pass munnen! Ti!

Fra Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) har Forsvarsmuseet fått overført en omfangsrik samling med "vær-varsom-plakater". Praksisen med å henge opp slike plakater ved militære avdelinger og offentlige kontorer skal ha startet i London under verdenskrigen 1939-1945 og videreført som en del av holdingsarbeidet og opplysning om taushetsplikt gjennom hele "Den kalde krigen".

En gammel og vakker boksamling

Den eldste boksamligen på vårt magasin er Artilleriets bibliotek. De første bøkene ble kjøpt inn allerede på 1700-tallet, men vi vet dessverre lite om samlingens eldste historie. Vi har derfor startet et arbeid for å finne ut når de første bøkene ble innarbeidet, hvilke bøker dette var og hvor de kom fra.

"Fritt folk" til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Tirsdag 28. februar ble arkivboksene med avisen "Fritt folk" overlevert fra Forsvarsmuseets bibliotek til biblioteket ved HL-senteret. På bildet Mette Guderud fra FMU og Ewa Mork fra HL-senteret.

Fakta om biblioteket

Åpningstider:  

Biblioteket er fysisk stengt pga korona, men vi tar i mot henvendelser på epost og vil gjøre vårt beste for å hjelpe.

Postadresse:
Forsvarsmuseets bibliotek
Oslo mil. Akershus, 0015 Oslo
 

Besøksadresse:
Bygning 62, Akershus festning
E-post: biblioteket.fmu@mil.no 

Ansatte i biblioteket:

Trude Westby
Bibliotekar 
Telefon: 98906232