• Akershus slott og besøkssenter
  Forsvarets museer fikk fra 1.august to nye avdelinger, Akershus slott og besøkssenteret under sine vinger. Det betyr......

 • Kort fortalt 1
  Hør historien om fyrbøter Ole Evensen fra Sandefjord og hans opplevelser fra 2. verdenskrig. Presentert av formidlin......

 • Kort fortalt 2
  Molotov–Ribbentrop-pakten, også kalt Hitler–Stalin-pakten, egentlig Den tysk-sovjetiske ikke–angrepspakten, var en a......

Forsvarets museer består av flere museer og arenaer for utstillinger knyttet til Forsvarets historie. Vi har som hovedoppgave å bevare-, dokumentere og formidle Forsvarets materielle kulturarv og norsk forsvarshistorie. 

Internt i Forsvaret tilhører vi Forsvarets Fellestjenester (FFT).

Forsvarets museer har vedtatt å bruke SPEKTRUM 4.0 – STANDARD FOR SAMLINGSFORVALTNING, utgitt av Kulturrådet, som basis for vår forvaltning.

Forsvarets museer skal overføres til Kulturdepartementet innen 2024

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har i fellesskap gått i bresjen for en prosess for overføring av Forsvarets museer fra forsvarssektoren til Kulturdepartementets museumsportefølje.

Samlingen under KUD

Forsvarets museer ser frem til muligheten til å fortsette å forbedre samlingsforvaltningen ved museet. Museenes hovedoppgaver - å forvalte, forske og formidle for å gi publikum informasjon om og innsikt i Forsvarets historie - vil ikke forandre seg. Vi vil bruke overgangsperioden til å kontrollere, telle, tilstandsvurdere og magasinere vår samling i henhold til KUDs krav og standarder. Dette vil føre til at samlingene blir bedre registrert, dokumentert og bevart og forenkle overgangen.

Historien om Ole Evensen - kort fortalt

Hør historien om fyrbøter Ole Evensen fra Sandefjord og hans opplevelser fra 2. verdenskrig. Presentert av formidlingsleder ved Forsvarsmuseet, Mads Berg.

Forsvarets museer, Kort fortalt 2

Molotov–Ribbentrop-pakten, også kalt Hitler–Stalin-pakten, egentlig Den tysk-sovjetiske ikke–angrepspakten, var en avtale mellom Tyskland og Sovjetunionen. Den ble undertegnet i Moskva den 23. august 1939, en uke før utbruddet av andre verdenskrig. Museets direktør, Lars Erik Rowe, forteller mer om ikke angrepspakten.

Akershus slott og besøkssenteret til oss!

Forsvarets museer fikk fra 1.august to nye avdelinger, Akershus slott og besøkssenteret under sine vinger. Det betyr at Forsvarets museer tilsammen har over 500 000 besøkende i året og styrker sin posisjon som en betydningsfull kulturinstitusjon.

Stipendier til masteroppgaver og faglitterære bokprosjekter om okkupasjonsårenes historie

Norges Hjemmefrontmuseum deler årlig ut stipendier til mastergradsstudenter som arbeider med temaer innenfor norsk okkupasjonshistorie. Museet har også ordning for produksjonstøtte til utgivelse av faglitteratur som omhandler okkupasjonsårenes historie. For nærmere informasjon, se våre artikler om de to stipendordningene på våre sider under dokumentasjon og forskning.

Da Pol III møtte overmakten 8.april 1940

Før midnatt, fem timer før angrepet på Norge skulle starte, oppdaget den lille og gamle fangstskuta Pol III fiendtlige fartøy gå inn i fjorden. Det ble et dramatisk møte, som krevde det første offer i angrepet på Norge.

Olav Tryggvason - kampene i Horten

Mineleggeren Olav Tryggvason senket et tysk fartøy på havna i Horten 9.april 1940 og hindret i første omgang Albatros å trenge inn på havna. Ironisk nok skulle det eneste fartøyet som virkelig betydde noe i kampen om marinens hovedbase på Karljohansvern ikke vært her 9.april 

Forsvarets museer

Forsvarets museer
Forsvarets museer består av hovedadministrasjonen som er lokalisert til Forsvarsmuseet på Akershus festning i Oslo, og med flere museer rundt om i landet.
 • Luftforsvarsmuseet, Bodø,
 • Rustkammeret, Trondheim,
 • Bergenhus festningsmuseum, Bergen,
 • Oscarsborg festningsmuseum, Drøbak
 • Marinemuseet, Horten.
 • Flysamlingen, Gardemoen
 • Akershus slott og Besøksenter
 • Norges hjemmefrontmuseum, Akershus festning
 • Forsvarsmuseet, Akershus festning

Forsvarets museer har som hovedoppgave å samle, forske og formidle, for å gi publikum informasjon om og innsikt i Forsvarets historie. I tillegg til museene har vi ansvaret for utstillinger, utlånte gjenstander og museale gjenstander som fortsatt er i bruk, slik som museumsfartøyene Alta og Hitra.

Vårt mandat for å drive kulturvirksomheten i Forsvaret ligger i Stortingsmelding 33 ”Kultur og forsvare” fra våren 2009 og direktiv fra Forsvarssjefen.