Venneforeningen

Venneforeningens formål er å støtte museets virksomhet. Foreningen har en hel del ulike militære effekter fra etterkrigstiden som de har fått donert fra Forsvarets overskuddslagre opp gjennom tidene. Disse selges i museumsbutikken og genererer inntekter som de gir i pengegaver til drift av museet. Ved behov bidrar de også med dugnadsinnsats når museet har behov for litt ekstra arbeidskraft. 

Historikk

Rustkammerets venneforening er en støtteforening som ble stiftet i 1983. Etter den katastrofale brannen i Erkebsipegården, hvor hele Nordenfjeldske Hjemmefrontmuseum gikk tapt, ble det etablert en forening av ildsjeler som skulle jobbe for å samle inn penger og gjenstander til en ny hjemmefrontutstilling. Siden den gang har foreningen gjort en uvurderlig jobb med å bidra til gjenoppbygging av samlingene og utforming av utstillingene. 

Medlemskap

Kjernen i den opprinnelige medlemsmassen var folk som selv hadde opplevd krigen og som ville samle gjenstander, bilder og opplysninger fra krigen 1940-45. For å få et økonomisk grunnlag ble det bestemt å tegne medlemmer, og medlemskontingenten ble fastlagt til kr. 150,-. Som medlemsbevis skulle en motta en Mauserbajonett med inngravert foreningens navn og medl. nummer.

Museet trenger fortsatt nye venner, som er opptatt av å bidra til museets formidling av forsvarshistorie til stadig nye målgrupper. Alle som ønsker å bidra til at historien vår holdes levende inviteres til å tegne medlemskap, både som aktive og passive medlemmer. 

Kontingent:

Engangs innmeldingsavgift   kr      200,-    

Innmeldingsavgift

m/bajonett til Mauser K/98 kr      500,-

Innmelding

Ønsker du å bli medlem kan det gjøres på 3 ulike måter:

1. Møt opp i museet, registrer deg og betal kontingent til vakt i resepsjonen.

2. Vipps kontingent med melding til Vippsnr. 508202

3. Betal inn kontingent med melding til konto: 4202.33.76959

4. Send en e-post til: rktvenneforening@gmail.com

Oppgi alltid: Navn, fødselsår, postadresse, mobilnr. og e-post!

I det nåværende styret for venneforeningen sitter:

Leder: Bjørn Snåsøy

Kasserer: Arnt Solli

Styremedlem: Roar Follestad

Vara/Valgkomité: Frode Lindgjerdet (1. vara)

                          Steinar Lien (2. vara)

Revisor: Styret velger revisor