Tidligmoderne tid 1538-1814

Tidligmoderne tid 1538-1814

Med Krigsordinansen av 1628 ble den norske hæren opprettet og Trondhjemske Infanteriregiment ble opprettet. En forutsetning var overgangen til håndskytevåpen som var lettere og produsere og lære å bruke, samt utviklingen av et statlig byråkrati. Regimentet ble senere delt flere ganger, det ble med tiden også opprettet et dragonregiment og et artilleriregiment.

Under de stadige krigene mellom Danmark-Norge og Sverige på 1600-tallet, kom Trøndelag stadig i skuddlinjen, men først etter bybrannen i 1681 fikk Trondheim en skikkelig festning i form av Kristiansten. Etter store nordiske krig (1700-1721), var Midt-Norges betydning som operasjonsområdet i denne rivaliseringen dalende. I 1808-09 og 1814 kom det bare til små fektinger langs grensa, i stedet ble trønderske soldater sendt for å kjempe sørpå.

2. Trondhjemske regiment i Store nordiske krig

Den siste monteren i første etasje er viet 2. Trondhjemske regiment, også kalt Søndre Trondhjemske da mannskapene her ble hentet fra amtets søndre deler. Under Store nordiske krig ble regimentet som ett av tre norske regimenter mobilisert og sendt til kontinentet og deltok i de avgjørende kampene rundt Tönning og Rügen. I 1716 ble regimentet sendt hjem etter at svenskene hadde angrepet Norge i mars. Her deltok de i frigjøringen av Moss og forsvaret av Fredriksten. I 1718 var de en del av styrken som skulle forsvare Trøndelag mot Armfeldts karonlinerhær.

Jørgen Bjelke (1621-1696) and the Wars of 1657-1658 and 1658-1660

In 1657 he led a successful campaign that restore the counties of Jämtland and Härjedalen, lost in the Peace of Brömsebro in 1645. But when the Swedes threatened the Capital Copenhagen, he not only had to relinquish his conquest. His native Trøndelag was also lost in the Peace of Roskilde (1658). However, under his leadership, the fight was renewed and Trøndelag liberated in 1658.