Kristiansten festning

Kristiansten festning

Kristiansten festning var hjørnesteinen i forsvaret av Trondheim da byggingen ble påbegynt i 1682. Som festningsby fikk Trondheim sitt rektangulære gateplan. Festningen selv var under konstant ombygging fram til den ble tatt ut av aktiv tjeneste i 1816. Den fortsatte i militær eie og var rettersted under annen verdenskrig og i forbindelse med landssvikoppgjøret etter. Den er i dag del av våre nasjonale festningsverk, vernet kulturminne og saluttfestning.

Kristiansten-ulykken i 1923

Ved 4-tiden, natten mellom 11.- og 12. mai, ble Kristiansten festning rammet av en kraftig eksplosjon som rev en stor bresje i muren ved Kronprinsens bastion. En kvinne ble drept og flere skadet. Ulykken førte til at Forsvaret la om sine rutiner for oppbevaring av eksplosiver.