Neu Drontheim - tyske planer for Trondheimsområdet

Neu Drontheim - tyske planer for Trondheimsområdet

Den tyske leiren på Øysand var bygd opp som gårdstun. Ett av disse er bevart og huser i dag et ridesenter (Foto: FMU, Rustkammeret).

Under første verdenskrig ble Tyskland utsatt for en sjøblokade som bidro vesentlig til at landet tapte krigen. Å unngå at dette også skjedde under annen verdenskrig skulle bli et vesentlig motiv for å invadere Norge i 1940. Med kontroll over Norskekysten, håpet de at tyske marinefartøy og handelsskip nå ut i Atlanterhavet uten å bli stoppet av overlegne britiske marinestyrker.

Trondheim ble utpekt som stedet for den nye hovedbasen for den tyske flåten i nord. Fjorden har en trang innseiling som ville være lett å forsvare, samtidig som det store bassenget innenfor ga gode muligheter for manøvrering selv for store, dyptgående fartøy. I årene 1940-1942 var også Trøndelag hovedbase for den tyske overflatemarinen, med slagskipene Gneisenau, Scharnhorst og Tirpitz på plass.

Tirpitz på veg inn Åsenfjorden (Foto: FMU, Rustkammeret).

Av 300 tyske kystfort i Norge, var hele 60 avsett til å forsvare Trondheimsleia og innseilingen til fjorden. Men marineverftet på Nyhavna i Trondheim og flytedokka i Åsen hadde altfor liten kapasitet til den styrken som var stasjonert her. Derfor startet planleggingen av en gigantbase - en helt ny by som skulle få navnet Neu Drontheim.

Basen skulle ligge på Øysand ved utløpet av Gaula. Planene til Neu Drontheim er forsvunnet, sammen med en modell som skal ha blitt ødelagt under bombingen av Berlin. Men det er bevart noen kart som gir oss litt innblikk i omfanget. Det er uvisst hvor alvorlig planene ble tatt av andre enn Hitler selv. I 1943, etter at krigslykken hadde vendt seg mot Tyskland, ble planene i praksis gitt opp.

Kart over Øysand flyplass med innflygingssoner og leirer (FMU, Rustkammeret).

Flyplassen på Øysand var derimot påtenkt allerede under felttoget i 1940. Byggingen av tørrdokken ble også så vidt påbegynt. Spuntveggen og deler av ei kaie kan fortsatt sees ute i sjøen om man kjører Fylkesveg 800 mot Børsa. Etter annen verdenskrig ble flystripa fjernet og området igjen brukt til jordbruk. Leirene rundt ble revet, foruten Leir 8 og en sykebunker som ble tatt i bruk av Forsvaret til repetisjonsøvelser. Leiren brukes i dag til hestesport.

Link til Google Maps (R)