Verdenskrigen i Trøndelag

Med tyskernes angrep på Norge 9.april 1940 ble hverdagen snudd på hodet for mange i Trøndelag. Ikke bare etablerte den tyske okkupanten nye baser og anlegg, men også folk flest fikk merke krigens skyggeside. Rinnan-bandens virksomhet og hjemmestyrkens motstandskamp ført til en kamp på liv og død. På disse sidene vil vi ta for oss noen temaer fra tiden 1940-1945. 

Kampen om Nordlandsbanen

I sluttfasen av annen verdenskrig skulle Nordlandsbanen bli strategisk viktig da tyskerne begynte evakueringen av sine tropper i Finland. Fire grupper med spesialsoldater ble sluppet ned i fallskjerm for å utføre sabotasje mot bruer og jernbanelinjen.

Gestapo

Gestapos historie startet samtidig som Adolf Hitler kom til makten i Tyskland i 1933. Da ble Reichsfuhrer SS Heinrich Himmler utnevnt til sjef for hele det tyske politi, som var inndelt i tre hovedgrupper: Kriminalpolizei (Kripo), Die Geheime staatspolizei og Sicherheitsdienst. Forstavelsene i GEheimeSTAatsPOlizei ble til det senere så fryktede og forhatte navnet Gestapo.

Evakueringen av Finnmark og Nord-Troms og Trøndelags rolle som mottakssted

Da tyskerne høsten 1944 trakk seg ut av Finnmark og Nord-Troms, ble det gitt ordre om evakuering av sivilbefolkningen – totalt ca. 70 000 mennesker skulle forflyttes, men rundt 20 000 klarte å gjemme seg unna. Totalt 12 000 bolighus, 500 industribedrifter, 200 fiskebruk, 150 skoler og 20 kirker ble brent.

Kurervirksomheten

I 2013, hadde Rustkammeret en utstilling om kurervirksomheten under annen verdenskrig. Vi deler her noen av tekstene fra utstillingen.