Midt-norsk militærhistorie

Norge Nordafjells har blitt regnet som et eget operasjonsteater, adskilt fra Sør-Norge av Dovrefjell og store områder med fjell, skog og myr. Dette har satt sitt preg på militær- og krigshistorien i regionen. Her finner du bakgrunnsinformasjon om Midt-Norges Militære histore, både om hendelser og avdelinger med tilhørighet i landsdelen. Tidsrommet spenner fra folkevandringstid med sine bygdeborger fram til kald krig, og inkluderer både sjø, land og luft.