Foto: Ulf Alex. Samer, 2019

Museer og utstillinger

Oscarsborg museer består av de fem museene: Festningsmuseet, Kystartillerimuseet, Ildledningsmuseet, Torpedobatteriet og Kanonparken.

Festningsmuseet - dessverre stengt inntil videre

Oscarsborg festningsmuseum ligger i Hovedfortet. Det er selvbetjent, ta med smartelefon og ørepropper for lyd. Museet er betydelig oppgradert de seneste årene, og byr på mange spennende utstillinger og opplevelser. Du kan blant annet se sterke animasjoner om senkningen av Blücher og den påfølgende bombingen av Oscarsborg 9. april 1940. Du kan gå inn i "nazirommet", som viser autentiske gjenstander fra nazistenes fem år lange okkupasjon av Oscarsborg. Du kan se hvordan festningen ble bygget og utviklet, prøve å løfte en granat og mye mer. Det er fri adgang for alle året rundt. Velkommen!

Kystartillerimuseet - dessverre stengt inntil videre

Kystartillerimuseet finner du også i Hovedfortet. Her kan du lære om utviklingen av kystforsvaret i Norge fra slutten av 1800-tallet og fram til 2002. Se autentiske gjenstander, modeller og bilder. Tidsepoken fra 1945 til 1995 er viet spesielt mye oppmerksomhet. Adgang med en av våre guider. Omvisningen tar ca. 45 minutter, pris for gruppe opptil 30 personer kr 1.500,-. Se mer informasjon om guidede turer under "Slik bestiller du guide".

Ildledningsmuseet - dessverre stengt inntil videre

Det nye Ildledningsmuseet åpnet offisielt i 2018. Det inneholder en samling av orografer og annet ildledningsmateriell, samlingen er unik på verdensbasis. Alt er brukt av Kystartillerister opp gjennom årene. Send en e-post til: post@oscarsborgmuseer.no for å bestille omvisning i Ildledningsmuseet med en av våre guider. Omvisningen tar ca. 45 minutter, pris for gruppe opptil 30 personer kr 1.500,-. Se mer informasjon om guidede turer under "Slik bestiller du guide".

Torpedobatteriet - dessverre stengt inntil videre

Torpedobatteriet sto ferdig i 1901 og befinner seg på Nordre Kaholmen, i fjellet delvis under Kommandantboligen. I 1901 var det utstyrt med ni torpedoer av typen Whitehead Mod. V d. Det var to av disse torpedoene som traff Blücher 9. april 1940. Torpedobatteriet var lenge hemmelig og strengt forbudt for publikum. I dag kan du komme inn med guide, som en del av den lengste omvisningen. Ta kontakt via e-post: post@oscarsborgmuseer.no for å bestille omvisning. Pris kr 3.000,- for gruppe opptil 30 personer. Se mer informasjon om guidede turer under "Slik bestiller du guide".

Kanonparken - UTENDØRS OG ALLTID ÅPEN

Kanonparken er en samling med kanoner som ligger ved Vestre Strandbatteri på Søndre Kaholmen. Kanonene i denne oppstillingen ble brukt av Kystartilleriet langs kysten av Norge fra 1945 til 1995. Hver kanon er skiltet med detaljinformasjon, plassen er åpen og det er fri adgang for alle, med eller uten guide.

Kommandantboligen - dessverre stengt inntil videre

Kommandantboligen brukes i dag til kontorer og som møtelokaler for Forsvaret. Utstillinger om førstegangstjenesten og Forsvaret generelt er under utarbeidelse.