Historien før 1814

Historien før 1814

Tiden før 1814 preges for en stor del av unionen med Danmark og den felles dansk-norske marine. Tiden mellom Kalmar-unionen i 1397 og frem til 1814 er i mange sammenhenger karakterisert som "400-årsnatten". Dessverre har vi her i landet ikke vært særlig opptatt av denne tiden og hvilke rolle vi spillte i unionen. Marinemuseet ønsker å øke bevistheten om bakgrunnen, innholdet og konsekvensene av de viktigste konflikter og kriger som Danmark-Norge var berørt av i perioden.

Det vesentlige for oss er selvsagt da ”Flådens” rolle, eller som vi sier ”den dansk-norske Flåten”. For, som vi skal se, den spilte virkelig en stor rolle. Og mer enn noe annet fra denne tiden er det virkelig grunn til å si at den var dansk-norsk. Det at så stor del av den dansk-norske Flåten kom til å bli bemannet av nordmenn bør, etter vår mening, uansett medføre at den dansk-norske Flåtens historie fra 1510 til 1814 også blir ansett som viktig norsk historie. Før vi begynner på den spennende danske-tiden har vi valgt å ta med litt fra den aller første organiserte sjømilitære aktiviteten her i landet - vikingtidens leidang.