Sjøforsvarets ledelse

Sjøforsvarets ledelse gjennom historien

Gjennom de to hundre årene fra 1814 til 2014 har en rekke personer fylt ulike roller i statsforvaltningen og innenfor egen våpengren. I den sjømilitære kalender er det gjennom årene ført oversikter over en rekke forskjellige funksjoner. Marinemuseet har ansvaret for å oppdatere og videreføre denne oversikten. På de følgende sider vil vi presentere en rekke slike funksjoner i statsapparatet og innen egen våpengren.