Sjøforsvaret - organisasjon, avdelinger og drift 1814-2016

Sjøforsvaret - organisasjon, avdelinger og drift 1814-2016

Sjøforsvarets organisasjon og drift gjennom de første 200 årene er preget av stadige organisatoriske endringer og tilpasninger. Avdelinger og funksjoner er flyttet, nedlagt, gjenoppstått og endret. Avdelinger og funksjoner har skiftet navn flere ganger. Alle disse forandringene gjør det til en utfordring å tegne et entydig organisasjonskart med tydelige begreper knyttet til funksjoner og avdelinger.

Vi har som dere kan se i venstremenyen forsøkt å dele organisasjon og drift inn i noen overordnede inndelinger. Vi har forståelse for at det ikke alltid er like lett å finne frem til det du ser etter. Derfor kan det være et godt tips og benytte søke funksjon øverst til høyre for å søke etter det du leter etter.