Skipets historie

Skipets historie

Shetlandsbussen, KNM Hitra (Ex USN SC-718)

KNM Hitra er ett av tre fartøyer Norge fikk fra USA høsten 1943, til bruk i den viktige trafikken mellom Shetland og Norge. De to andre, var Hessa (Ex-SC-683) og Vigra (Ex SC-1061).

Dimensjoner:
 111 ft 6 3/4 tommer x 18 ft 8 tommer x 6 ft

Depl.(vekt)
 : 125 tonn (d.w.)

Byggemateriale:
 Pitchpine (can.furu) på eikepant.

Maskineri:
 2 x 16 sylindrete stjernemotorer m/vertikalstående veivaksel type GM-Detroit 16 -184A dieselmotorer på 1250 Ahk. 2 x GM-dieselmotorer som leverer 220v vekselstrøm.

Fart:
 Maks. 22 knop (i dag går vi med 15 knop som maks- og marsjfart).

Rekkevidde:
 2500 nautiske mil med 10 kn

Bemanning:
 23 - 25 mann (i dag 10 mann tilsammen)

Bestyrkning:
 1 stk 6 punder (57 mm) Hotchkiss MKVII sjømålskanon.
 1 stk Bofors L/60, 40 mm luftvernkanon.
 2 x 2 stk 20 mm Oerlicon maskinkanoner.
 2 stk 0.5" (I 2,7 mm) vannkjølte Colt mitraljøser.
 Den førstnevnte kanonen mangler fartøyet i dag.

Gjenfunnet i svensk spiondrama

Historien om Shetlandsbussen Hitras andre liv begynte en vinterdag i 1982 da en sovjetisk undervannsbåt gikk på grunn i skjærgården utenfor Marinebasen i Karlskrona i Sverige. I noen dager var marinebyen i verdens sentrum. I de mange repotasjene som ble sendt hjem til Norge dukket det opp et spennende foto av et treskrog opp. 

Hitra tilbake til Norge

Våren 1983 ble HITRA fraktet til Norge og levert til skipsbygger Gunnar Oma på Stord. Han hadde sett på skroget i Karlskrona og mente at hans verft, Oma Baatbyggeri kunne restaurere skipet. Nå var endelig dette symbolet på norsk motstandsvilje i krigsårene tilbake i Norge.

Shetlands-gjengen

Overtagelsen av tre amerikanske undervannsbåtjagere ble ett vendepunkt for virksomheten på Shetland. Den hardt prøvde avdelingen sto i fare for å bli nedlagt. Med raskere og bedre fartøy var det slutt på store tapstall - nederlag ble vendt til seier.

Fartøyet Hitra

Er bygget i 1942 med en tonnasje på 125 tonn (deplasement), og med en toppfart på 20 knop. Opprinnelig var den bygget for en besetning på 20 mann, og bygget som undervannsbåtjager utrustet med en 40mm-kanon, en 37mm pom-pom, to 20mm-oerlikonkanoner og to 7,6mm maskingevær. Hitra hadde radar.