Militære museumsfartøy

Militære museumsfartøy

Flere utrangerte marinefartøy er bevart og tilgjengelig for publikum. Noen er eid av Forsvaret ved Marinemuseet, andre av private stiftelser. Felles for dem er at de formidler en del av Sjøforsvarets historie.