Fartøysklasser

Fartøysklasser

I løpet av de to hundre årene som har gått siden løsrivelsen fra Danmark, har et stort antall fartøyer vært under norsk kommando. Det har tidvis vært vanskelig å holde orden på alle fartøyene og deres historie. Sammenblandinger har ikke vært uvanlig siden gjenbruk av fartøysnavn har vært stor. Marinemuseet publiserer i mai 1814 en fartøysdatabase der vi presenterer mer enn 1000 fartøyer i norsk tjeneste mellom 1814 og 2014. Det være seg krigsfartøyer, hjelpefartøy, rekvirerte fartøyer eller andre båter som har gjort tjeneste under norsk kommando i løpet av disse 200 årene.

I tillegg til fartøyene etter 1814 har vi også tatt med noen fartøy fra tiden rett før 1814 fordi disse er sentrale i historien knyttet til den siste perioden i den dansk-norske marinen. Det er alltid vanskelig å vurdere hvilke fartøy som skal og bør være med og hvam som ikke skal være med. Blant annet gjelder dette det store antall rekvirerte fartøy som alltid har stått på mobiliseringslistene.