Omvisning - grupper og klasser

Marinemuseet tar i mot grupper og klasser for guidet omvisnig i og utenfor åpningstid hele året. Her kan du lese mer om hvordan du bestiller omvisning.

En normal omvisning i museet er på 1,5 timer (90 min.). Våre guider gir da en levende, men litt kortfattet, innføring i norsk marinehistorie, både før og etter 1814 – knyttet opp til vår utstilling, som er svært spennende, men ikke er helt kronologisk. Det blir da normalt også tid til en tur i museumsubåten.

Fordi vårt museum dekker så mange tidsperioder og temaer, kan det være hensiktsmessig, særlig for spesielt interesserte, å angi temaer en ønsker at fremheves spesielt. Angi også gjerne om dere har mer eller mindre enn 90 min til rådighet. Slike temaer kan være:

  • Tordenskiold og store nordiske krig
  • Napoleonskrigen og opptakten til 1814
  • Oppbyggingen av Marinen på KJV fra 1814 til 1905
  • Spesielle fagområder som skipsbygging, fartøysklasser, våpen, navigasjon, dykking, sanitet
  • Den annen verdenskrig, opptakt, angrep og videre kamp (eget skoleopplegg)
  • Oppbyggingen etter 1945, Flåteplan og Den kalde krigen *
  • Dagens Sjøforsvar og Kystvakt – herunder internasjonale operasjoner

I tillegg til den landfaste museumsubåten Utstein (bygget 1965) har MMU også en flytende MTB (bygget 1965). Fregatten KNM Narvik ligger utenfor MMU med den er et selvstendig museum (www.knmnarvik.no)

En omvisning på MMU koster kr 1000,- per guide og gruppe på inntil 30 personer. MMU har avtale med et antall autoriserte guider som selv skriver faktura. Guiding på engelsk er mulig, men bes angitt ved forespørsel.

Fra sommersesongen 2021 innfører museet et nytt betalingssystem, med billetter for ordinære besøkende. For grupper opprettholdes inntil videre ordningen med kr 1.000 for selve guidingen, men i tillegg kommer en redusert billettkostnad for hvert deltaker i gruppen. 

For skoleklasser (barne og ungdomstrinnet + videregående skole) - egen avtale, normalt gratis.

Alle forespørsler bes fremmet per mail postmmu@forsvaretsmuseer.no. De vil normalt bli besvart per mail innen 1-3 dager. Ring evnt : 48994866