Blink - MTB fra kald krig

Blink - MTB fra kald krig

KNM Blink er en norskbygget MTB av Storm-klassen som var spesielt konstruert for å kunne operere under ”Den kalde krigen”.

Fartøyet var110 fot langt, kunne gå med 36 knop og hadde 19 manns besetning.

KNM Blink var det første av til sammen 20 fartøy i klassen. De ble bygget i perioden 1965-1967, i hovedsak ved Bergen Mekaniske Verksted.  De var konstruert av marineveteranen Harald Henriksen. Konseptet ble i stor grad videreført ved den senere Snøgg-klassen og Hauk-klassen.

For å hindre atomisk, biologisk og kjemisk (ABC) inntregning var skrog og overbygg helt lukket og ved hjelp av vifter ble det bygget opp et innvendig overtrykk. Det var også nedspylingsanlegg for radioaktivt nedfall og rensestasjon for personell.

Fartøyet var bygget opp rundt en helautomatisk kanon og et HOSA-ildledningssystem, slik at personell ikke måtte forlate gassborgen.

Fra 1970 fikk Storm-klassen ettermontert 6 stk norske Penguin-sjømålsmissiler.

Stormklassen ble gradvis utfaset fra 1990-tallet, noen ble overført til Latvia/Litauen.

Fartøyet er åpent for publikum i museets åpningstid.