Tegningsarkivet

Tegningsarkivet

Marinemuseet har som målsetting å ha hovedtegninger til alle Marinens ordinære krigsfartøyer etter 1814 eller slike fartøy bygget i Norge før 1814. 

Perioden før 1814 forutsettes ellers dekket av danske arkiver. Rekvirerte sivile fartøy forutsettes dekket av de maritime museene eller andre arkiver. Ved bombingen av Marinens hovedverft i februar 1945 gikk også store deler av Marinens eldste tegninger tapt. Når det gjelder fartøyer bygget før 1945 har derfor museet store hull i sin samling. En har dog enkelte tegninger både fra den tidlige skipsbyggingen i Fredriksvern og fra den tidlige skipsbyggingen i Horten. Dette materialet er relativt oversiktlig og i noen grad skannet.

Fra skip overtatt av allierte under og etter annen verdenskrig og andre nybygde norske krigsskip etter annen verdenskrig har museet normalt et omfattende tegningsmateriale. Det store omfang av detaljtegninger er dog mangelfullt registrert, og museet vil, i samråd med Riksarkivet, vurdere å redusere omfanget av slike detaljtegninger.