Offentlige arkiv

Arkiver etter Forsvarets Overkommando

NHM forvalter etter avtale med Riksarkivet en serie med offentlige militærarkiver etter Forsvarsdepartementet (FD), Forsvarets Overkommando (FO) i London og Forsvarsstaben i Oslo (FST).  I tillegg kommer arkivet etter Hjemmefrontens Historieinstitutt (HHI) som i perioden 1945-1947 samlet inn dokumenter og rapporter fra okkupasjonsårenes motstandskamp.

De omtalte arkivene, forholder seg til arkivordningen slik den fremgår av FST/Es arkivkatalog fra 1968. Innsyn og mer informasjon om de enkelte arkivene gis etter personlig søknad.

Arkiver etter FOs avdeling for Spesialoperasjoner og Milorgsaker (FO.IV): 

Arkivet etter FO.IV (FO.IV-arkivet)

Arkivet etter Militærkontorets milorgavdeling ved Stockholmlegasjonen: MI.IV (MI.IV-arkivet)

Arkiver etter FDs og FO/FSTs etterretningsavdelinger (FD/E og FO.II/FST.II): 

Arkiv med blandet proveniens til FO.II-FST.II (FO.II/7.2)

Arkiv fra London-tiden og de første månedene etter frigjøringen i mai 1945 (FO.II/7.3)

Adminstrasjonsarkiv: FD/E og FO.II (FO.II/8.2)

Korrespondanse: FD/E og FO.II (FO.II/8.3)

Chifferkorrespondanse: FO.II (FO.II/8.4)

Innkommende rapporter: FD/E og FO.II (FO.II/8.6)

Arkivet etter Militærkontorets etterretningsavdeling ved Stockholmslegasjonen: MI.II (FO.II/9)

XU-dokumenter etter 8. mai 1945: FO.II/XU (FO.II/10)

Diverse dokumenter, fotografisk materiale, tilvelster, m.v: FO.II (FO.II/Diverse) 

Arkiver etter distriktsorganisasjoner og avdelinger av norske hjemmestyrker (HS) i Norge:

Distrikt 12: Romerike og Glomdalen (HS-D 12)

Distrikt 13: Stor-Oslo (HS-D 13)

(HS-D 14.2)

Distrikt 17: Nedre og midtre Telemark (HS-D 17)

Distrikt 18: Aust-Agder og Vest-Telemark (HS-D 18)

Distrikt 24: Midt-Hedmark med Rena og Trysil (HS-D 24)