Samlinger, dokumentasjon og studiebesøk

Samlings- og dokumentasjonsvirksomheten

Faglige henvendelser og studiebesøk

NHMs arkiv- og dokumentasjonsavdeling mottar hvert år en rekke henvendelser fra offentlige institusjoner, organisasjoner og privatpersoner i saker som vedrører forskning og formidling fra krigsårene 1940-1945. Museet er også behjelpelig med å dokumentere mer konkret og avgrensete okkupasjonshistoriske forhold eller hendelser. Les mer om arkivene våre her.

Museets lesesal og bibliotek brukes av forskere og forfattere som arbeider med okkupasjonshistoriske temaer, men våre fasiliteter kan etter nærmere avtale også disponeres av skoleelever, studenter, journalister og andre interesserte. Biblioteket inneholder bøker, tidsskrifter og mindre publikasjoner. Museets boksamling kan søkes via Forsvarsbibliotekenes side. Bøkene er ikke til utlån og studier må foregå på museets lesesal.