Publikumsmottaket og museumsbutikken

Publikumsmottaket og museumsbutikken

Nærmere opplysninger om museet og utstillingene får du av våre hyggelige museumsverter. De svarer også mer enn gjerne på spørsmål om andre kulturhistoriske turistattraksjoner som holder til på Akershus festning eller i sentrumsnære deler av Oslo. Ønsker du å fordype deg nærmere i okkupasjonsårenes og motstandskampens historie i Norge, har vår museumsbutikk et stort utvalg av populærvitenskapelig bøker og filmer.

Mange av våre bøker fås til sterkt nedsatte priser. Bøker og filmer kan bestilles via e-post: resepsjon.nhm@gmail.com eller telefon: 23 09 31 38, uten portoutgifter eller andre fraktkostnader. For bestillinger via e-post eller telefon opererer vi imidlertid med en nedre beløpsgrense på 100 kroner.

Kulturnatt 13. september 2019

Fredag 13. september avholdes Oslo kulturnatt for 15.gang. Arrangementet gir byens innbyggere og alle tilreisende mange muligheter til å oppleve hovedstadens kulturtilbud - helt gratis! I anledning Oslo kulturnatt tilbyr vi våre besøkende en egen velkomstintroduksjon om utstillingene og Norges Hjemmefrontmuseums historie.

Matinékonsert på Norges Hjemmefrontmuseum onsdag 3. april

Onsdag 3. april kl. 14.00 vil elever fra talentsatsningen ved Majorstuen skole avholde en konsert i museets vestibyle for vårt besøkende publikum. Ensemblet består av i alt ni strykere på fiolin, bratsj og cello. Publikum får også møte journalisten, forfatteren og den tidligere NRK-korrespondenten Sigrun Slapgard, som vil avholde et lite kåseri og intervjue de unge musikerne.

Boklansering på Norges Hjemmefrontmuseum torsdag 4. april

«Hils alle og si at jeg lever» er nytt blad fra den norske motstandskampens historie. Boken, som utgis på Orkana forlag, gjør oss kjent med nye helter gjennom en nøkternt og positiv fremstilling av kommunistenes innsats. Vi får også lese om mange sider ved norsk og europeisk historie under krigen.

Bokpresentasjon 6. desember

Torsdag 6. desember, kl. 14.00 ønsker vi alle interesserte hjertelig velkommen til et nytt arrangement. Jørn Bue Olsen presenterer boka «I min fars fotspor – ukjente historier om Milorg. 2.verdenskrig - sett fra Larvik og Vestfold. Med et utvalg anekdoter fra krigen av Per Egil Hegge» Fønix forlag.

Bokpresentasjon på Norges Hjemmefrontmuseum torsdag 1. november

Pensjonert lektor og fagbokforfatter Torstein Bjaaland besøker vårt bibliotek for å presentere sin rykende ferske biografi om Per Røed som var operativ leder for Milorgs sabotasjeorganisasjon i Oslo, «Aks 13 000».

Ny boklansering på Norges Hjemmefrontmuseum 11. oktober 2018

Norges Hjemmefrontmuseum blir arena for lanseringen av et nytt kvalitetsverk om krigsårene i Norge. Den nye boka gir leserne et samlet og faglig oppdatert bilde av hva som skjedde i Norge under andre verdenskrig. Her fremstilles den norske krigs- og okkupasjonshistorien i sin sammenheng og på leservennlig vis.

Boklansering på Norges Hjemmefrontmuseum 6. september 2018

Journalist Alf Skjeseth har skrevet den nye boka "Nordens Casablanca", historien om det norske eksil-miljøet i Stockholm under andre verdenskrig.

Ny bok om spioner under 2. verdenskrig

Historikeren Tore Pryser har utgitt en ny bok om nordmenn i hemmelige tjenester under 2. verdenskrig. "Svik, gråsoner og heltemot» er en samling kort-biografier om personer som dels påtok seg oppdrag fra tyske okkupasjonsmyndigheter og sikkerhetstjenester, og dels opererte i spann med den organiserte motstandsbevegelsen. Et fellestrekk ved dem alle er at de av ulike årsaker ikke så lett lar seg innpasse i våre tilvante og mer stereotype oppfatninger av okkupasjonstidens helter og skurker.

Ny bok om den kommunistiske motstandsbevegelsen i Norge

Den 7. desember 2017 ble boka "Fiende eller forbundsfelle?" presentert på Norges Hjemmefrontmuseum. Mot alle odds klarte Norges Kommunistiske Parti (NKP) i løpet av 1942 å etablere sivile og militære undergrunnsorganisasjoner som skulle gå i bresjen for en mer radikal og altomfattende motstand.

Fremveksten av den kommunistiske motstandsbevegelsen stilte de norske hjemmefront- og eksilorganer overfor flere dilemmaer. I bestrebelsene på å utvikle kampen mot det tyske okkupasjonsregimet ble det satt spørsmålstegn ved kommunistenes intensjoner og lojalitet. I hvor stor utstrekning burde man samarbeide med kommunistene, og hvordan kunne man best begrense deres oppslutning i befolkningen?

Biografi om motstandsmannen og forfatteren Ragnar Ulstein

Biografien er skrevet av journalisten Gunnar Myklebust og utgitt på Det norske Samlaget, og boka ble lansert på Norges Hjemmefrontmuseum den 12. oktober i år. Om denne boka forteller forlaget: Då den andre verdskrigen braut ut, drog den unge Ragnar Ulstein med båt til England, der han blei med i Lingekompaniet. Han fekk opplæring i geriljakrig og var på fleire hemmelege operasjonar i Noreg.