Om Norges Hjemmefrontmuseum

Norges Hjemmefrontmuseum (NHM) på toppen av Akershus festning er landets ledende institusjon for okkupasjonshistorie. Gjennom sin utstilling, arkiv og bibliotek forsøker museet å "gi et sant og levende bilde av hvilken ulykke og fornedrelse en okkupasjon er for et folk."

Museet holder til i bygningen "Det dobbelte batteri og bindingsverkshuset" som stammer fra 16- og 1700 tallet. NHM var tidligere en privat stiftelse, men er fra 1995 et av Forsvarets museer.