Chaffee stridsvogn i vinterkamuflasje på Forsvarsmuseet

Stridsvogn på museet

Siste finpuss påføres. Foto: FMU

Etter et samarbeid mellom Panservenner, Historiske militære kjøretøys forening, Veteran møter veteran og Forsvarsmuseet er en nyoppusset NM-116 overlevert til Forsvarsmuseet.

Denne stridsvognen er en del av Forsvarsmuseets samling, og har i stått på Setermoen i flere år med behov for oppussing. Major Geir Lyftingsmo (fagsjef for kjøretøy og ingeniørmateriell ved Forsvarets museer) organiserte et samarbeidsprosjekt mellom Panservenner, Historiske militære kjøretøyers forening (HMKF), Veteran møter veteran og Forsvarsmuseet, og 2. juli ble en nyoppusset NM116 overlevert til museet.

Chaffee stridsvogn M24 kom til Norge i 1945 med Bataljon 99, ble kjøpt av Norge i 1946 og ble på 70-tallet bygget om/modifisert og fikk betegnelsen NM116. Disse tatt ut av tjeneste i Norge i 1994. (les mer om Chaffee i Store Norske Leksikon).

Styreleder for Panservenner, Torgeir Løvold, sier prosjektet var vellykket og at over 400 timer har gått med på jobben. Prosjektet krevde iherdighet og tålmodighet. Museet ønsker å takke alle involverte for innsatsen. En takk går også til Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL) for transport.

Etter suksessen med dette prosjentet har samarbeidspartene allerede startet på neste prosjekt, en NM135 som de planlegger å ha klar til neste Veteranenes dag.

Stridsvognen er plassert utenfor Forsvarsmuseets inngang på Akershus festning, godt synlig for publikum.

Major Geir Lyftingsmo. Foto: FMU