Hvordan blir forsvarspolitiske beslutninger til?

Hvordan blir forsvarspolitiske beslutninger til?

Foto: Jonas Selim/Forsvaret

Forsvarets museer inviterer til et åpent seminar om dannelse av forsvarspolitikk, militær beslutningspåvirkning og forsvarsdebatt onsdag 12. juni kl. 09.00. 

Forsvarssjefen er i full gang med å utarbeide sitt fagmilitære råd, og våren 2020 vil Regjeringen legge
fram en ny langtidsplan for Forsvaret. I den anledning avholder Forsvarets museer et åpent seminar
om dannelse av forsvarspolitikk, militær beslutningspåvirkning og forsvarsdebatt.

Sted: Forsvarsmuseets foredragssal, Akershus festning.
Når: onsdag 12. juni kl. 09:00.

Program:
09:00 – 09:05:   Velkomst
09:05 – 09:35:   Kampen om kommandomakten fra 1884 til 1905:
                         Politisk, fagmilitær eller kongelig kontroll?
                         Professor Nils Ivar Agøy, Universitet i Sørøst-Norge

09:35 – 10:05:   Forsvarsdebatten i mellomkrigstiden

                        Professor Tom Kristiansen, UiT, Norges Arktiske Universitet

10:05 – 10:15:   Pause
10:15 – 10:45:   Forsvarsdebatten i dag, sett fra akademia.
                         Professor Janne Haaland Matlary, Universitet i Oslo

10:45 – 11:30:   Paneldiskusjon.
11:30 – 12:00:   Lunsj (enkel matservering)
12:00 – 12:30:   Forsvarsdebatt under og etter den kalde krigen.

                         General (p) Sverre Diesen

12:30 – 13:00: Forsvarsdebatten i dag, sett fra Forsvaret.
                        Brigader Ingrid Gjerde, FD
13:00 – 13:10:   Pause
13:10 – 13:40: Forsvarsdebatten i dag, sett fra pressen.

                        Kristoffer Egeberg, redaktør Faktisk.no og forfatter av Frednasjonen Norge.

13:40 – 14:30:   Paneldiskusjon   

Museets foredragssal har et begrenset antall plasser og vi må ha påmelding i hende innen
torsdag 6. juni. Påmelding sendes post.fmu@mil.no