Forsvaret under den kalde krigen

Forsvaret under den kalde krigen

Foto: Forsvarets museer

Onsdag 16. oktober kl. 18.00
Foredragsholder Erlend Larsen forteller om de sivile og militære forberedelsene som ble gjort under den kalde krigen. 

Den kalde krigen (1948-1991) påvirket oss sterkt som mennesker, og den formet samfunnsutviklingen på godt og vondt. Hele landet ble forberedt på den store krigen. Kvinner skulle overta arbeidet til menn som skulle delta i krigen, familier og eldre skulle flyttes bort fra utsatte byer og områder, og sivile bedrifter skulle gjøres om til militære avdelinger. Vi har aldri hatt et så tallmessig stort forsvar som under den kalde krigen, og i en periode vurderte norske politikere å innføre atomvåpen til Norge.

Foredraget er gratis og åpent for alle. 

Hvor: Forsvarsmuseet foredragssal