Foredrag: Frigjøringen av Øst-Finnmark

Foredrag: Frigjøringen av Øst-Finnmark

Foto: Forsvarets museer

Mandag 4. november kl. 18.00
Denne høsten er det 75 år siden Øst-Finnmark ble frigjort av Sovjetiske styrker. Frigjøringen skjedde et halvt år før resten av Norge. Samtidig med frigjøringen gjennomførte tyskerne brent jords taktikk, og etterlot seg en landsdel i ruiner.

Forsvarsmuseet inviterer til foredrag om frigjøringen og tvangsevakueringen av Finnmark, og hvordan hendelsene preget sivilbefolkningen høsten 1944.
Foredragsholderne Nina Planting Mølmann og Heidi Stenvold har gjennom to doktorgradsprosjekter forsket på hvordan det siste året av krigen på ulike vis preget befolkningens liv. Mølmann befinner seg i Finnmark der det militær-sivile samarbeidet la mange premisser for sivilbefolkningen. Stenvold har fulgt de tvangsevakuerte sørover da hele Norge ble et flyktningemottak. Til daglig jobber de to på Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Sted: Forsvarsmuseets foredragssal