Skolesiden

Skolensiden

Her finner både elever og lærere bakgrunnsmatriell for skoleoppgaver, stiler og samfunnsfag. Vi har valgt å legge stoffet inn som temasider. Noe av stoffet er bearbeidet, andre ting er kildematriell. Det betyr at du dere selv må velge og vurdere det dere finner og sette det inn i en sammenheng.

Alt på disse sidene er til fri benyttelse for lærere og elever. Stoffet er inndelt i forskjellige tematiske mapper og kan innheholde både tekster, foto og video. Forsvarets museer ber om at bruken av matriell blir underlagt vanlig kildehenvisning og at dette er ment for skoleoppgaver / -arbeid. All kommersiell bruk av materiell fra våre sider skal avtales med Forsvarets museer før bruk.

Skoletilbudet på Forsvarsmuseet

Forsvarsmuseets omvisningstilbud tilpasses trinn og tema – fra barnehager og SFO/AKS, til grunnskole og videregående. Omvisning koster 750,- for skoleklasser i museets åpningstid på hverdager. En omvisning varer normalt ca. en time. Museet har kafé, men ta gjerne med matpakke. Lærere kan gjerne lage egne opplegg, men må likevel booke inn gruppen likevel slik at lokalet er forbeholdt dere. 

Forsvarsmuseet skal med sin formidling skape undring, interesse og engasjement for historie, og spesielt for krigs- og forsvarshistorie. Sammen ser vi på hva gjenstander og bilder kan fortelle. Dialog er en viktig målsetning – dette er ikke alltid så lett, men ofte skapes en god læringssituasjon med godt humør og mange spørsmål fra elevene. Ta kontakt, så kan vi sammen se hva vi kan finne på for dere. 

Norges Hjemmefrontmuseums utstilling

Norges Hjemmefrontmuseum på Akershus festning i Oslo har en omfattende utstilling knyttet til ulike sider av okkupasjonen av Norge under 2. verdenskrig. Ved museet finnes også litteratur og filmer, mer informasjon om dette finner du på museets nettsider. Her er en oversikt over utstillingens 48 hovedtemaer.