Samlingene

Samlingene

Forsvarets museer (FM) forvalter gjenstander og dokumentasjon som er representativt for etatens egenart samt annet norskutviklet militært materiell og materiale og tilsvarende knyttet til okkupasjon og motstandskamp 1940-45. 

Dette materialet representerer og dokumenterer den vanlige soldats hverdag, taktiske og operasjonelle våpen med tilhørende dokumentasjon, samt materiell og dokumentasjon knyttet til teknologiske og operativ utvikling i forsvarshistorien.
FM har i 2021 ca. 480.000 gjenstander som juridisk eies av Forsvarsdepartementet (FD). FMs samlinger er organisert i seks delsamlinger hvor ansvaret for hver samling er underlagt det enkelte museum i organisasjonen. Samlingene forvaltes i henhold til ICOMs etiske retningslinjer. Størstedelen av samlingene (ca. 50 %) er underlagt Forsvarsmuseet (FMU).

En økende andel av FMs samling er tilgjengelig via DigitaltMuseum.

Utlån av museale gjenstander

I forbindelse med den varslede overgangen til Kulturdepartementet stanser Forsvarets museer utlån av gjenstander.

Utførsel og innførsel av kulturgjenstander

Forsvarets museer er vedtaksinstitusjon for søknader om visse typer materiale som ønskes ført ut av landet, med grunnlag i kulturminneloven § 23. Dette gjelder militært materiell og våpen, militære motorvogner, luftfartøy og båter fra før 1950.

Våpenloven og Forsvarets museer

Forsvarets museer får ofte spørsmål om innlevering og donering av håndvåpen som gave. Mange av disse våpnene er fra andre verdenskrig, ikke registrerte og nedarvet fra familiemedlemmer.

Forsvarets museer følger Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. (våpenloven) og Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) Retningslinjene under er kun utdrag fra våpenloven Hele loven finner du her. Forskriftene finner du her.

Hva gjør du hvis du ønsker å gi en gave eller donasjon til Forsvarets museer?

Forsvarets museer ønsker velkommen henvendelser og potensielle gaver og donasjoner, men vi godtar ikke automatisk alle gaver fra publikum eller andre museer. Vi har en evalueringsprosess som må gjennomgås for å avgjøre om objektet er et positivt tillegg til vår samling.

Kontaktinformasjon

Sjef for samlings- og dokumentasjonsavdelingen er kontorsjef Jeremy Hutchings

Telefon 488 82 645

mail: f-jhutchings@mil.no