Samlingen under KUD

Forsvarets museer ser frem til muligheten til å fortsette å forbedre samlingsforvaltningen ved museet. Museenes hovedoppgaver - å forvalte, forske og formidle for å gi publikum informasjon om og innsikt i Forsvarets historie - vil ikke forandre seg. Vi vil bruke overgangsperioden til å kontrollere, telle, tilstandsvurdere og magasinere vår samling i henhold til KUDs krav og standarder. Dette vil føre til at samlingene blir bedre registrert, dokumentert og bevart og forenkle overgangen.

Avhender ikke 

Vårt utgangspunkt er at vi vil fortsette å administrere samlingene vi har i dag. Vi har ikke til hensikt å avhende historisk materiale. Om vi identifiserer gjenstander vi ikke ønsker å forvalte i fremtiden, vil de bli tilbudt andre museer eller bli ivaretatt av Forsvaret i samsvar med ICOMS etiske regler.

Utlån 

Det er mye arbeid som må gjøres, dette betyr at vi må prioritere oppgavene vi har i dag. Vi planlegger å vurdere alle gjenstander i samlingene våre. For å sikre fullstendig oversikt vil vi ikke kunne godta nye utlån mens dette arbeidet utføres. Hvordan situasjonen for eksisterende utlån blir er fortsatt usikkert, tilbakelevering av gjenstander på utlån kan bli nødvendig. 

Vi håper at overgangen til KUD vil gjøre det mulig for oss å gi større offentlig tilgang til samlingene våre i nær fremtid, forbedre vår evne til å ta vare på disse viktige historiske samlingene og la oss bedre dokumentere deres betydning.