Organisasjon

Organisasjon

Forsvarets museer består av hovedadministrasjonen som er lokalisert til Forsvarsmuseet på Akershus festning i Oslo, og med flere museer rundt om i landet.

  • Luftforsvarsmuseet, Bodø,
  • Rustkammeret, Trondheim,
  • Bergenhus festningsmuseum, Bergen,
  • Oscarsborg festningsmuseum, Drøbak
  • Marinemuseet, Horten.
  • Flysamlingen, Gardemoen
  • Akershus festningsmuseum og Besøksenter
  • Norges hjemmefrontmuseum, Akershus festning
  • Forsvarsmuseet, Akershus festning

Forsvarets museer har som hovedoppgave å samle, forske og formidle, for å gi publikum informasjon om og innsikt i Forsvarets historie. I tillegg til museene har vi ansvaret for utstillinger, utlånte gjenstander og museale gjenstander som fortsatt er i bruk, slik som museumsfartøyene Alta og Hitra.

Vårt mandat for å drive kulturvirksomheten i Forsvaret ligger i Stortingsmelding 33 ”Kultur og forsvare” fra våren 2009 og direktiv fra Forsvarssjefen.

Ledelse og fagsjefer

Forsvarets museer har en organisasjon hvor noen fellesfunksjoner er lokalisert til hovedadministrasjonen på Akershus, mens noen andre fellesfunksjoner er lagt til virksomhetene andre steder i landet. Listen under er ikke en fullstendig liste over ansatte, men en oversikt over personer med spesielle fagområder som omverden kan ønske å komme i kontakt med.